Dương Văn Thắng - Lập trình iOS Objective-C

  • 24/11/2014

Dương Văn Thắng

- Bám khá sát với các xu hướng thực tế của thị trường mobile-application, tuy nhiên có một số ngẫu hứng trong quá trình giảng dạy nên bài giảng thực tế có đi lệch một chút so với khung giáo trình ban đầu - Nhiều ví dụ thực hành ngay trên lớp và bài tập về nhà nâng cao, các bạn học viên chăm chỉ thực hành, làm bài tập đầy đủ sẽ tích lũy được khá nhiều kiến thức và kỹ năng khi kết thúc khóa học - Bài tập về nhà nâng cao ít khi được chữa hoặc hướng dẫn làm ở các buổi học sau