Vũ Công Minh - Lập trình IOS Swift

  • 24/11/2014

Vũ Công Minh

Bài giảng cũng như chương trình học có format rõ ràng. Nội dung giảng dạy luôn cập nhật công nghệ mới, bao quát hết các vấn đề của ngôn ngữ trong chương trình học và các kiến thức liên quan như cấu trúc dữ liệu và giải thuật, công cụ quản lý code GIT, kỹ năng tìm kiếm tài liệu và resource cần thiết cho ứng dụng. Giảng viên gần gũi, cởi mở, tạo điều kiện cho học viên học theo phong cách chủ động, tích cực, ko bị động. Group facebook được áp dụng cũng là một công cụ trợ giúp rất tốt cho chương trình, giúp học viên luôn được cập nhật thông tin và giải đáp kịp thời. Giảng viên quan tâm và đánh giá được sát mức độ tiếp thu của học viên. Thời lượng học 3 giờ nhiều quá, nên giảm xuống còn 2 giờ thôi. Sau khóa học tôi đã xin được việc làm như ý muốn. Mức độ hài lònglòng 5/5