Bùi Xuân Hiếu - Lập trình IOS Swift

  • 24/11/2014

Bùi Xuân Hiếu

Em thấy nội dung bài học khá ổn, tất cả các bài học đề có sample code cho học viên tham khảo. Tuy nhiên chương trình học khá nhanh nên em chưa theo kịp chương trình dạy. Nếu giảng viên có thể dạy chậm lại một chút và có thêm một số buổi cho học viên làm bài tập. Giảng viên nhiệt tình trình độ chuyên môn Pro. Phong cách giảng dạy chuyên nghiệp. Thời gian tới em mong muốn techmaster mở thêm một lớp về C++ và một khóa về cấu trúc dữ liệu và giải thuật để học viên có thể theo học và nâng cao tư duy lập trình. Nếu techmaster mở một trong hai lớp trên em sẽ theo học.