Hoàng Hiệp - Lập trình Android lớp thầy Hoàng

  • 24/11/2014

Hoàng Hiệp

Nội dung giảng dậy tại techmaster rất chi tiết và đầy đủ luôn cập nhật các công nghệ mới. Giảng viên đều là những người có trình độ chuyên môn cao và tận tình với học viên. Trung tâm nên mở thêm nhiều khóa học mới.