Nguyễn Hồng Thái - Lập trình iOS Objective-C

  • 22/11/2014

Nguyễn Hồng Thái

Nội dung bài học phong phú nhưng hơi nhiều nên đôi khi không dạy hết được. Học viên còn tò mò về các phần chưa được học. Tốt nhất nên đưa các phần đó vào bài tập để học viên tự tìm hiểu, có thắc măc gì thì đến lớp hỏi thêm giáo viên. Giáo viên hòa nhã, chuyên nghiệp :D