Khai giảng khóa học Web Frontend cho người mới

Trung tâm đào tạo Lập trình viên TechMaster xin trân trọng thông báo lịch khai giảng và lịch học chính thức của lớp Web Frontend dành cho người mới

Khóa học

Yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp lớp Web Frontend

Học viên khóa học dài hạn Web Frontend cho người mới học để được xét duyệt tốt nghiệp học phần Web Frontend cơ bản sẽ cần hoàn thiện đồ án đầy đủ...

Event Sourcing: Thương em là điều anh không thể ngờ

Event Sourcing: Thương em là điều anh không thể ngờ

Các ví đụ thực tế OKR

OKR - Objective Key Result là một phương pháp quản trị nhóm, công ty hướng tới kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Trước OKR có những phương pháp quản lý khác...

Today I learned: Backup và restore dữ liệu trong PostgreSQL

Today I learned: Backup và restore dữ liệu trong PostgreSQL

Database

Today I learned: Tạo một database mẫu phục vụ cho việc dạy và học SQL

Today I learned: Tạo một database mẫu phục vụ cho việc dạy và học SQL

Database

Today I learned: Một số pattern trong thiết kế database (part 2)

Today I learned: Reflexive Associations, một pattern được sử dụng trong thiết kế database

Database

Today I learned: Một số pattern trong thiết kế database

Today I learned: Một số pattern trong thiết kế database

Database

Xây Dựng 1 trang Web Cá nhân như thế nào ?

Bài này là một bài Step-by-step (Hướng dẫn từng bước) để bạn sẽ có thể tự code cho mình một trang web cá nhân chuyên nghiệp, hiện đại, giao diện tùy biến và đưa...

JVM (Java Virtual Machine) _ Kiến trúc

I. Khái niệm JVM (Java Virtual Machine) JVM (Java Virtual Machine) là 1 máy ảo java - trình thông dịch của Java. Nó cung cấp môi trường để code java có thể được...

Java

Những điểm khác biệt giữa SQL và NoSQL

SQL chính là viết tắt của Structured Query language, được phát âm là "S-Q-L" hoặc đôi khi là "See-Quel" là ngôn ngữ chuẩn để xử lý Cơ sở dữ liệu quan hệ. Một cơ...

Database

Ngôn ngữ lập trình nào bạn nên lựa chọn học đầu tiên

Quyết định ngôn ngữ lập trình đầu tiên luôn là một trải nghiệm lý thú — giống như kiếu mấy câu trắc nghiệm tính cách vậy “Bạn là nhân vật nào trong Game of...

lập trình