Swift 5 có gì mới ?

Bắt đầu phát hành ngày 25/3/2019, Swift 5 có nhiều tính năng mới nhưu : Escaping Raw Strings, handling future enumeration, result type…  1. Kiểm tra bội số...

Swift

Property trong Swift

Vài điều về Property trong swift

Swift

Sự khác biệt dưới góc nhìn của "Testers" và "Developers"

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy những quan điểm khác nhau của các Testers và Developers và các mối quan hệ của họ để làm nên cho một ứng dụng hoàn hảo. Mục...

lập trình

3 cách lưu trữ và truy cập nhiều hình ảnh trong Python - Phần 1

Tại sao bạn muốn biết thêm về cac cách lưu trữ và truy cập hình ảnh khác nhau trong Python ? Nếu bạn phân chia một số hình ảnh  theo màu sắc hoặc phát...

Python

Tìm hiểu về closure trong Swift (Phần cuối)

11. Closure là kiểu tham chiếu: Trong ví dụ ở trên, “incrementySeven” và “incrementByTen” là các hằng số những closure mà các hằng số này gọi đến vẫn có thể làm...

iOS

Tìm hiểu về closure trong Swift (Phần 3)

link phần 2: https://techmaster.vn/posts/35247/tim-hieu-ve-closure-trong-swift-phan-2 9. Trailing closure: Nếu bạn cần truyền 1 biểu thức closure vào hàm...

iOS

Tim hiểu về closure trong Swift (Phần 2)

link phần 1: https://techmaster.vn/posts/35246/tim-hieu-ve-closure-trong-swift-phan-1 5. Suy ra kiểu từ phạm vi hàm: Bởi vì các hàm closure ngắn gọn nhưng...

iOS

Tìm hiểu về closure trong Swift (Phần 1)

Những khái niệm chung nhất về closure (phần 1)

iOS

React Native công nghệ được tạo bởi Facebook

Techmaster khai giảng khóa Lập trình di động đa nền tảng React Native  Giảng viên: Thầy Nguyễn Đức Hoàng. Lập trình viên 11 năm kinh nghiệm. Từng công tác...

Control Flow (Part 2)

Kết hợp khoảng (Interval Matching) Trong switch nhiều trường hợp giá trị có thể được kiểm tra và đưa vào một khoảng . Ví dụ sau sử dụng các...

Top 6 frameworks css phổ biến năm 2019

Tạo CSS nhất quán, ngắn gọn và hiệu quả có thể là khá nhiều công việc. Có rất nhiều điều cần xem xét như khả năng đáp ứng, khả năng tiếp cận và cấu trúc. Đây...

CSS

Mở Khóa Đào tạo Lập trình Arduino Scracth cho thiếu nhi Tháng 5/2019

Hè 2018 Techmaster đã mở thành công 3 lớp Đào tạo Arduino Scratch dành cho thiếu nhi với số lượng 32 em học viên cùng Hội thảo " Robot Stem" giới thiệu và trải...

Arduino