Lập trình web với ASP.net Web API được xây dựng trên HTTP Service, ưu tiên để xây dựng các ứng dụng RESTful. Ưu điểm chính của ASP.net Web API:

  1. Hỗ trợ nhiều loại client khác nhau như browser, mobile, desktop
  2. Tự thỏa thuận với client để trả về nội dung phù hợp nhất (content negotiation). Điểm này rất phù hợp với tinh thần Responsive Design.
  3. Được thiết kế để co dãn trong môi trường điện toán đám mây
  4. Hoạt động theo cơ chế Ansynchronous Task, giống như thiết kế của Nginx, chịu tải rất tốt. Xem chi tiết tại đây http://www.asp.net/web-api

Học lập trình web trực tuyến từ cơ bản đến nâng cao