Javascript căn bản - Những điều đặc biệt trong Javascript

Những điều đặc biệt trong Javascript Trong phần này chúng ta sẽ tóm tắt thật ngắn gọn những tính năng chúng ta đã học đến giờ. Và nhận ra một số tinh tế...

JavaScript

JavaScript căn bản - Function và arrow function

Cách biểu diễn function và mũi tên function Trong Javascript thì function không phải là một "phép màu" , nhưng chắc hẳn các bạn cũng đã biết, nó có một giá trị,...

JavaScript

JavaScript căn bản - Câu lệnh "if"

Trong bài này chúng ta sẽ nói về toán tử với điều kiện là câu lệnh "if" Đôi khi chúng ta cần thực hiện những hành động khác nhau dựa trên một điều kiện. Vậy khi...

JavaScript

JavaScript căn bản - Conversions (Sự chuyển đổi)

Hầu hết thì các toán tử và các function sẽ được chuyển đổi một cách tự động về kiểu giá trị đúng của nó. Đó được gọi là "Sự chuyển đổi kiểu dữ liệu". Ví dụ,...

JavaScript

16 mẹo cải thiện mọi form online (biểu mẫu trực tuyến)

16 cách để thiết kế một trải nghiệm tốt hơn cho các form online , và bạn sẽ hiểu tại sao bạn nên làm vậy. 1. Hãy hỏi ít nhất có thể Ở bên trái:  nhiều câu...

Design