CALayer trong lập trình iOS

Sử dụng layer để giao diện ứng dụng nhẹ và đẹp mắt hơn

Swift

Xây dựng biểu đồ trong iOS - Biểu đồ thanh

Dựng biểu đồ Chart bằng UIScrollView, UIBezierPath, CALayer, CAShapeLayer, CATextLayer

Các loại tham chiếu và giá trị trong Swift

Các loại tham chiếu và giá trị trong Swift

Swift

Layout giao diện bằng thư viện Stevia

Layout giao diện bằng thư viện Stevia

iOS

Vòng đời của một ứng dụng iOS

Vòng đời của một ứng dụng iOS trải qua rất nhiều trạng thái khác nhau, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các trạng thái đó nhé: Mọi ứng dụng iOS chạy...

Swift

Danh sách các Frameworks, công cụ và IDE hàng đầu của Golang

Để bắt đầu làm quen và phát triển cùng với Golang thì chúng ta nên biết về các trình IDE, các framework, và tools để có thể lập trình được tốt hơn, nhanh...

Go

Giới thiệu Go Module trong Go v1.11, chào tạm biệt GOPATH!

Trong bản Go v1.11, đội ngũ Go đã phát triển và ra mắt Go Modules, cho phép người dùng có thể sử dụng độc lập các phiên bản khác nhau của cùng một module, điều...

Go