Load Balancing, High Availability và Failover với PostgreSQL

Khi hệ thống càng lớn, càng đòi hỏi cơ sở dữ liệu cần được duy trì ở trạng thái ổn định và sẵn sàng, dữ liệu phải đảm bảo được sao lưu một cách an toàn. Load...

Database

Docker build và các tùy chọn

Docker không còn mới ở thời điểm hiện tại và ngày càng chứng tỏ khả năng tuyệt vời của nó. Một hoạt động không thể thiếu trong việc sử dụng Docker là Build...

Docker

Redirect https, forward đường dẫn dễ dàng với Traefik

Traefik là một HTTP reverse proxy hiện đại, hỗ trợ nhiều tính năng giúp triển khai dự án dễ dàng hơn. Một trong số đó là forward đường dẫn và redirect...

Docker

Gitab CI hoạt động thế nào và làm sao để tăng tốc

Khái niệm CI/CD không còn mới, việc tự động hóa quá trình triển khai và kiểm tra code trở thành nhu cầu thiết yếu với mọi project. Những công cụ tuyệt...

Docker

Docker Swarm vs Kubernetes

Khi số lượng container tăng lên, việc quản lý, triển khai, scale trở nên phức tạp, không thể hì hục chạy bằng tay được thì chúng ta nhắc đến Docker Swarm hay...

Docker

Microservices một cách dễ hiểu

Microservices Architecture Kiến trúc microservice, hay đơn giản là microservice, là một phương pháp đặc biệt để triển khai hệ thống phần mềm, đã nổi lên mạnh mẽ...

Microservice