Học CSS Flexbox qua ví dụ thực tế Phần 1

Flexbox layout ra đời giúp cho việc lập trình responsive website trở nên dễ dàng hơn thay vì chỉ dùng float hay các thuộc tính về position như trước. 

CSS

Quản lý Dependencies trong Go bằng Govendor

Để quản lý Dependencies (packages) trong Go chúng ta có thể dùng nhiều tool hỗ trợ. Về bản chất thì chúng tương tự nhau nhưng cũng có nhưng ưu nhược điểm riêng,...

Go

Starbucks không sử dụng Two-Phase Commit

Tôi vừa trở về sau một chuyến du lịch 2 tuần đến Nhật Bản. Một trong những hình ảnh quen thuộc ở đây đó là số lượng lớn các cửa hàng cà phê Starbucks, đặc biệt...

Cuộc sống

Eventual Consistency và Strong Consistency trong hệ thống Cơ sở dữ liệu phân tán

Một Database Transaction, theo như định nghĩa sẽ phải thỏa mãn các tính chất sau: Atomic, Consistency, Isolation và Durable (hay...

Database

Những quan niệm sai lầm về CQRS

Bài viết được dịch (có chỉnh sửa) từ cuốn Patterns Principles and Practices of Domain Driven Design của Scott Millett và Nick Tune, dành cho...

Microservice

Cookies và vấn đề bảo mật

Chắc hẳn các lập trình viên, đặc biệt là các Backend developer, sẽ không còn xa lạ với Cookie (và đi kèm với nó thường là người anh em Session)....

Validate dữ liệu trong Go sử dụng Govalidator

Trong các ứng dụng cho phép người dùng nhập dữ liệu thì đều cần phải có validate để bảo mật và đảm bảo ứng dụng chạy đúng. Có một số thư viện open source hỗ trợ...

Go

Golang embedded type - Kế thừa trong Go

Go không phải một ngôn ngữ hướng đối tượng. Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng một số ưu điểm của hướng đối tượng vào trong Go. Chúng ta...

Go

Quản lý package trong Go

Để sử dụng 1 package trong Go ta sử dụng lệnh import: - Với local package (các package nằm trong project) thì ta có thể sử dụng đường dẫn tương...

Go

Học Go cấp tốc Phần 5: Methods và Interfaces

Trong Go không có class, chúng ta có thể dùng struct thay cho class như ở phần trước. Tuy nhiên trong struct mới chỉ có...

Go

Học Go cấp tốc Phần 4: Structs và Maps

Tương tự C, một struct trong Go là tập hợp các trường (field) do người dùng tự định nghĩa. Mỗi trường có thể có kiểu dữ liệu khác nhau, thậm chí...

Go

Học Go cấp tốc Phần 3: Arrays và Slices

Array (mảng) trong Go tương tự các ngôn ngữ khác, tuy nhiên nó có kích thước cố định (fixed size) và các phần tử bên trong phải cùng loại dữ liệu

Go