Trong tháng 10-11-12/2020, Techmaster có một số dự án đào tạo chuyên sâu SpringBoot cho doanh nghiệp. Chúng tôi cần cộng tác với lập trình viên SpringBoot có những kinh nghiệm sau đây để xây dựng dự án POC (Proof Of Concept)

  • Lập trình Spring Boot căn bản, ý nghĩa của tất cả các Annotation trong dự án
  • Tạo REST API bằng Spring Boot, tạo Swagger Document
  • Bảo mật REST API bằng JWT, Spring Security ACL
  • Kết nối cơ sở dữ liệu JPA: Postgresql & MongoDB
  • Single Sign On với KeyCloak
  • SpringBoot Reactive, RSocket

Mô hình ứng dụng Proof Of Concept như hình dưới

 

Bạn nào dành được 2 tiếng mỗi ngày sau giờ làm việc và 1 buổi 4 tiếng cuối tuần trong khoảng 2-3 tuần thì liên hệ ngay với mình, Trịnh Minh Cường, cuong@techmaster.vn, 0902209011