Flutter, React Native hay Xamarin ?

Mặt bằng chung ?


Flutter dễ học nếu bạn biết Dart ( Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng của Google). Không tốn quá nhiều thời gian để học ngôn ngữ mới nếu bạn đã học qua ngôn ngữ khác như Javascript.

React Native khái niệm sẽ trở lên dễ dàng hơn nếu bạn có kinh nghiệm về Javascript và một số kỹ năng về React.

Xamarin - Nếu bạn biết Android thì rất nhiều thứ tương đồng. Ngôn ngữ này có thể cho phép bạn tiết kiệm tới 70% công việc phát triển phần mềm trên nền tảng di động thứ hai bằng cách sử dụng lại code trước đó.

Tốc độ của ứng dụng ?

Với Flutter bạn không cần phải quan tâm đến tốc độ vì framework sẽ mang lại cho bạn một hiệu suất khiến người dùng hài lòng. Hơn nữa Ngôn ngữ này cho phép bạn sử dụng native code và các widget để đạt được hiệu suất tốt hơn và tương tự nhau trên android và iOS.

Về React Native một trải nghiệm về hiệu suất tương tự như các ứng dụng native. Ngôn ngữ này cho phép thực hiện code bằng các ngôn ngữ native ( Objective-C, Java hoặc Swift) . Một điểm nổi bật : dev có thể xây dựng một phần ứng dụng của mình trong React Native và phần còn lại có thể được xây dựng bằng native code.

Còn Xamarin sẽ cung cấp cho bạn hiệu xuất tốt hơn và sẽ liên tục cải tiến để để phù hợp với các tiêu chuẩn phát triển ứng dụng native. Với sự trợ giúp của Xamarin, ứng dụng iOS và Android có thể là ứng dụng gốc hoàn toàn bằng cách tận dụng mọi nền tảng. 

Hiệu năng phát triển ?


Flutter có sẵn tính năng " Hot Reload " giúp tiết kiệm thời gian của các Dev. Đặc biệt rất nhiều các widget và API cho phép bạn hoàn thành công việc phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng.
React Native linh hoạt làm việc trên bất kỳ trình soạn thảo văn bản/IDE nào mà bạn thích. Tính năng " Hot Reload" - người ta có thể tải lại ứng dụng của mình mà không cần biên dịch lại ứng dụng, cho phép kết quả hơn nữa trong việc nâng cao năng suất của nhà phát triển.
Trong Xamarin, Tải lại “Live Reload”  trao quyền cho các developer triển khai các cải tiến cho XAML và xem chúng được phản ánh trực tiếp mà không cần bất kỳ quá trình biên dịch và triển khai nào.


Cộng đồng phát triển ?


Flutter được biết đến với sự hỗ trợ cộng đồng tốt. Trên GitHub, Flutter có 33.248 ngôi sao và 223 người đóng góp giúp nó ngày một tốt hơn. 


React Native cũng có một cộng đồng hỡ trợ mạnh mẽ. Trên GitHub, React Native có 66.693 sao và 1.692 người đóng góp React Native để nâng cao nó.

Đối với Xamarin, cộng đồng hỗ trợ rất hạn chế. Diễn đàn và hỗ trợ trợ giúp không có sẵn ngay lập tức cho người dùng Xamarin trên Internet.

Các ứng dụng nổi  bật ?

Flutter: AppTree, Alibaba, Topline, Google AdWords, Google Greentea, Reflectly, Hamilton Musical, OfflinePal, Hookle, Birch Finance, BetaBub, ….

React Native:  Facebook, Facebook Analytics, Facebook Ads Manager, Instagram, Skype, Tesla, Walmart, Pinterest, Uber, Artsy, Bloomberg, Chop, SoundCloud Pulse, F8, Discord, Vogue, ….

Xamarin: Storyo, The World Bank, Just Giving, Olo, Skulls of the Shogun, APX, Insightly, FreshDirect, SuperGiant Games, Thermo Fisher Scientific, …