Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lập trình viên Golang ngày càng tăng, Techmaster sẽ khai giảng nhiều khóa học đào tạo lập trình viên Golang. Ngay đầu tháng 10 này, lớp Cấu trúc giải thuật trước đây bằng ngôn ngữ C/C++ sẽ được thay thế bằng lớp Cấu trúc dữ liệu giải thuật bằng ngôn ngữ Golang.

Đây sẽ không thuần túy chỉ là chuyển đổi ngôn ngữ, cú pháp, mà nội dung giáo trình được bổ xung những tính năng đặc thù của Golang như: slice, go routine, mutex...để tăng hiệu suất lập trình và tăng tốc độ xử lý thuật toán.

Tiếp theo lớp giải thuật bằng Golang, Techmaster sẽ đào tạo lớp lập trình web application, REST API, socket server và microservice sử dụng Golang. Techmaster có một đội phần mềm 15 dev phát triển sản phẩm cloud sử dụng Golang có hơn 2 năm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm xương máu nhất, được đo đếm cẩn thận được viết thành những đoạn code, dự án mock up dễ hiểu.

Tại sao Techmaster lại sử dụng Golang thay thế cho C/C++ hay Java?

  1. Golang cú pháp dễ, đơn giản như C
  2. Golang có sẵn garbarge collection (dọn biến không dùng đến trong bộ nhớ)
  3. Golang là ngôn ngữ có tốc độ phát triển, được các công ty phần mềm chuyển sang sử dụng nhanh nhất hiện nay. Docker, Kubernetes, và rất nhiều web framework tốc độ cao đang được viết bằng Golang
  4. Tốc độ biên dịch nhanh, chạy được đa nền tảng. Biên dịch ra mã máy, chỉ cần copy file binary là xong, không cần tải package, module như Python hay Node.js
  5. Tốn ít bộ nhớ hơn hẳn C#, Java, JavaScript, Python...
  6. Hỗ trợ lập trình mạng, đa nhiệm mặc nhiên và trong bản chất căn bản của ngôn ngữ
Lập trình cấu trúc dữ liệu giải thuật Golang
Lớp thuật toán từ ngày sẽ được dạy trên Golang