Lập trình Golang trên MacOSX

  • 09/03/2018
  • Bởi
  • trong Go

Sử dụng home brew để cài đặt golang

brew install go
brew info go
go version

Giả định terminal cài Fish Shell, chúng ta cần đặt giá trị cho biến GOPATH bằng file config.fish ở thư mục ~/.config/fish/. Tham khảo Manipulating PATH variable in fish-shell

set -gx GOPATH /PathToGoProjects/
set -gx PATH /PathToGoProjects/bin $PATH

Công cụ IDE để lập trình Golang có 2 lựa chọn hàng đầu:

  1. Visual Studio Code của Microsoft viết, nhanh, nhẹ, miễn phí, đa nền tảng có cực nhiều plugin.
  2. Goland của JetBrains viết bằng Java, mất phí, load chậm, nhưng debug tốt, có nhiều plugin tốt. Goland được thiết kế riêng để lập trình Golang nên tính năng debug mặc nhiên đã có.

Cài đặt delv để debug Golang trong Visual Studio Code

Visual Studio dù có cài plugin Go nhưng cũng không hỗ trợ debug. Chúng ta phải cài đặt delv một thư viện ngoài để debug Golang, https://github.com/derekparker/delve 
Dưới đây là các bước gõ lệnh trong terminal. Chú ý lệnh go get sẽ tải mã nguồn mới nhất từ github rồi lưu ở thư mục $GOPATH/src. Sau khi tải về chúng ta sẽ biên dịch ra file binary dlv, file này được copy vào thư mục $GOPATH/bin

$ go get -u github.com/derekparker/delve/cmd/dlv
$ echo $GOPATH
$ cd $GOPATH/src/github.com/derekparker/delve
$ make install
$ dlv version
$ which dlv

 

API Gateway và Single Sign On Microservice API Gateway và Single Sign On Microservice Techmaster team Blog Home Scala đấu với Go Scala đấu với Go Techmaster team