Hướng dẫn gửi xe tại Techmaster cơ sở Hoàng Quốc Việt

  • 28/09/2017
  • Bởi
  • trong TechMaster

Giảng viên, các bạn học viên và khách tham quan khi đến Techmaster cơ cở Hoàng Quốc Việt vui lòng gửi xe tại bãi giữ xe đối diện (giá 5,000 VND/chiếc) hoặc tầng hầm chung cư cách đó 500m.

TechMaster khai giảng khóa học 'Xây dựng web site thương mại điện tử PHP-MySQL' cuối tháng 6/2012 TechMaster khai giảng khóa học 'Xây dựng web site thương mại điện tử PHP-MySQL'... Techmaster team Blog Home Giáo dục STEM và vai trò quan trọng tương lai Giáo dục STEM và vai trò quan trọng tương lai Phạm Trung Đức