39 thư viện giao diện UI Swift nổi bật nhất (Phần 2)

Đây là một bộ sưu tập những thư viện Swift chuyên về xử lý giao diện (User Interface hay còn gọi là UI) được phân thành 12 nhóm tác vụ nhỏ khác nhau như: Animation, Popup, Feed, Onboarding, Color, Image, Graph, Icon, Form, Layout, Message, Search. Mỗi thư viện đều có hình gif minh họa kèm theo, link github được đính kèm ảnh.

Xem phần 1 tại đây

Khóa học lập trình di động tại Techmaster:

Để cài đặt MacOSX lên phần cứng không phải Apple liên hệ chuyên gia cài Hackintosh:

  • Nguyễn Minh Sơn: 01287065634
  • Huỳnh Minh Sơn: 0936225565
  • Website: caidatmacos.com

<Onboarding UI>

22)

DZNEmptyDataSet: Thư viện thay những dòng hiển thị trống [6552 sao trên Github].

 

23)

Instructions: Thư viện tạo walkthrough hay hướng dẫn sử dụng app. [2256 stars on Github].

 

24)

Presentation: Tạo tutorials, release notes và animated pages [1680 sao trên Github].

 
 

<Color UI>

25)

Chameleon: Flat Color Framework for Swift Developers [7071 stars on Github].

 

26)

Hue: Công cụ tạo/xử lý màu hoàn hảo cho bạn [1612 sao trên Github].

 

27)

DynamicColor: Tạo/phối màu đơn giản trên Swift [1310 sao trên Github].

 
 

<Image UI>

28)

FaceAware: Extension giúp UIImageView có khả năng focus vào khuôn mặt trên ảnh khi ở chế độ AspectFill [1424 sao trên Github].

 

29)

ComplimentaryGradientView:  [384 sao trên Github].

 
 

<Graph UI>

30)

Charts: Thư viện tạo biểu đồ trên iOS [11433 sao trên Github].

 

31)

Scrollable-GraphView: Thư viện dựng biểu đồ động cho ứng dụng iOS [3065 sao trên Github].

 
 

<Icon UI>

32)

Paper Switch: [1849 sao trên Github].

 

33)

Circle Menu: Tạo giao diện Menu hình tròn [1768 sao trên Github].

 
 

<Schedule UI>

34)

JTAppleCalendar: Thư viện lịch cho iOS và tvOS [1026 sao trên Github].

 

35)

DateTimePicker: Tùy biến UIDatepicker [455 sao trên Github].

 
 

<Form UI>

36)

Eureka: Mẫu tạo form đẹp cho ứng dụng iOS [4117 sao trên Github].

 
 

<Layout UI>

37)

Neon:  [3439 sao trên Github].

 
 

<Message UI>

38)

NMessenger: Bộ giao diện module soạn/gửi tin nhắn được viết bằng AsyncDisplaykit và Swift [1492 sao trên Github].

 
 

<Search UI>

39)

Reel-search: Thư viện search controller cho phép bạn lựa chọn trên list [1364 sao trên Github].

 
 
 
Phát hiện và phòng ngừa quay trộm màn hình trong iOS 11 Phát hiện và phòng ngừa quay trộm màn hình trong iOS 11 Nguyễn Duy Khánh Blog Home Apple đưa ra công cụ Swift Playgrounds để giúp những người mới bắt đầu học lập trình Apple đưa ra công cụ Swift Playgrounds để giúp những người mới bắt đầu học lập trình Hồ Sỹ Hùng
Nguyễn Duy Khánh

iOS Developer, Former Student and Content Editor of TechMaster