Đối tượng tham gia khóa học

- Bất cứ ai mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT về mảng Web Frontend. Không yêu cầu kiểm tra đầu vào.

- Các lập trình viên, kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng lập trình Web Frontend.

15000000 đ

Đối tượng tham gia khóa học

- Sinh viên học CNTT chuyên ngành CNTT, lộ trình học nhanh hơn và có thể tham giạ dự án thật cho doanh nghiệp.

- Sinh viên và những người không chuyên CNTT học theo lộ trình căn bản, chậm, chắc, có trợ giảng hỗ trợ

- Học sinh cấp 3 sẽ ra nước ngoài học CNTT hoặc muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp

17500000 đ

Đối tượng tham gia khóa học

- Người đi làm trái nghề, yêu thích CNTT và muốn theo đuổi đam mê.

- Học sinh, sinh viên chưa có định hướng tương lai.

- Lập trình viên muốn nâng cao kĩ năng để tìm kiếm một công việc tốt hơn

17000000 đ

FREE