PostgreSQL Performance Tuning

Khóa học PostgreSQL Tuning gồm nhiều ví dụ mẫu, các bài tập thực hành từ dễ đến khó sẽ giúp học viên tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng, nắm vững các kiến thức cần thiết để có thể áp dụng ngay vào công việc hiện tại

6 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có video, slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

Có kiến thức căn bản về SQL command: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, các loại JOIN (INNER, LEFT/RIGHT, FULL)

Giáo trình
0. Giới thiệu
1. EXPLAIN ANALYZE
2. Các phương thức truy xuất table
3. Tuning with index
8. JOIN methods
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2100000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần