Khoá học lập trình React Native 2019 qua ví dụ

Khoá học React Native cung cấp các kiến thức cơ bản về React Native, Javascript theo chuẩn ECMAScript 6, 7. Mỗi bài học là một ứng dụng cụ thể. Học viên có toàn bộ mã nguồn và được hướng dẫn từng bước để thực hiện. Học viên đăng ký học được xem học liệu vĩnh viễn. Khóa học liên tục được cập nhật bài giảng mới, công nghệ mới.

Giảng Viên 

 • Lập trình viên 11 năm kinh nghiệm
 • Từng công tác tại FPT Software, Vinsofts,...
 • Đang phát triển kênh youtube hơn 800 videos(React Native, Flutter, Swift, Nodejs,...tiếng Anh+Việt), với hơn 12K lượt theo dõi: https://youtube.com/c/nguyenduchoang
 • Tham gia diễn giả tại các hội thảo Google Developer Group(GDG), Mobile Day 

Đối tượng học viên: 

 •  Yêu thích lập trình, không giới hạn độ tuổi
 •  Muốn kiếm tiền từ việc viết ứng dụng cho thiết bị di động
 •  Muốn làm việc ở vị trí lập trình viên cả iOS và Android
 •  Những người bận rộn, đang đi học hoặc đi làm không thể tham gia khóa học ban ngày.
 •  Khóa học yêu cầu học viên đã có kiến thức về javascript. 
 • Có khả năng đọc và nghiên cứu tài liệu tiếng Anh là một lợi thế.

Nội dung

1. Phần cơ bản

 • Các khái niệm cơ bản trong React Native: components, props, state.
 • Layout các Component với Flexbox, StyleSheet,...
 • Các cú pháp trong javascript ES6: arrow functions, async, await, promise,... sẽ được lồng vào các ví dụ cụ thể.

2. Phần bài tập ứng dụng

 • Ứng dụng Note, ghi lại nhật ký, nhắc nhở công việc, đồng bộ dữ liệu lên Google Firebase
 • Ứng dụng quản lý các điểm điểm du lịch đã đi qua. Hiển thị ảnh checkin, thông tin chi tiết địa điểm du lịch
 • Backend viết bằng Nodejs, có hỗ trợ Restful Web services, cho phép upload ảnh lên server

Điểm nổi bật của khóa học 

 • Lớp học tối đa từ 10-12 học viên để đảm bảo chất lượng học tập và giảng dạy tốt nhất
 • Được chia sẻ code miễn phí, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình làm dự án thực tế
 • Lớp học nhỏ do đó giảng viên có thể code cùng sinh viên
 • Chấm, chữa bài, code camp thường xuyên

 

Khóa học lập trình di động tại Techmaster:

Để cài đặt MacOSX lên phần cứng không phải Apple liên hệ chuyên gia cài Hackintosh:

 • Nguyễn Minh Sơn: 01287065634
 • Huỳnh Minh Sơn: 0936225565
 • Website: caidatmacos.com

 

Giáo trình
2. Javascript nâng cao
 •  Định nghĩa class và khởi tạo object 322
 • Destructuring các thuộc tính của một đối tượng
 • Map-ánh xạ mảng các đối tượng
 • Array.prototype.includes và Exponentiation operator trong ES7
 • Async Function và Shared memory & Atomics(ES8)
 • Asynchronous Iteration và Rest/Spread Properties(ES9)
3. Các khái niệm cơ bản trong React Native
 • Components - Viết một màn hình với nhiều component khác nhau
 • Props-thuộc tính truyền vào từ component cha
 • State-Thuộc tính nội tại bên trong mỗi Component
 • Hai cách viết Component: Dạng hàm và dạng class
 • Tách module kết hợp export, export default
4. Layout và tuỳ biến giao diện các Component
 • Các kiểu Flexbox layout, ví dụ với màn hình "Chi tiết địa điểm du lịch"
 • Flexbox thiết kế màn hình Login
 • Kết hợp Flexbox và stylesheet
5. Danh sách với FlatList
 • Giới thiệu FlatList, tạo FlatList item
 • Xử lý sự kiện khi chọn FlatList Item, navigate với ReactNavigation
 • Truyền data và hiển thị data trên màn hình Detail
 • Tạo List sử dụng kết hợp map và ScrollView
6. Viết ứng dụng tạo ghi chú(Note)
 • Xây dựng màn hình Login, Register
 • Tích hợp đăng nhập với Firebase
 • Màn hình hiện danh sách Note
 • Tích hợp Firebase Console, cả ios/android
 • Chức năng thêm và xoá Note
 • Chức năng cập nhật Note
7. Ứng dụng quản lý các điểm du lịch đã đi qua
 • Màn hình đăng nhập, đăng ký, sử dụng thư viện ngoài
 • Demo Nodejs backend với các chức năng CRUD, có upload ảnh lên Server
 • Gửi api đăng nhập user lên Backend Nodejs
 • Hiện danh sách các địa điểm du lịch, dữ liệu lấy từ backend
 • Xem thông tin chi tiết điểm du lịch
 • Hiển thị bản đồ, có Marker đến điểm đang xem
 • Hiển thị bản đồ, có Marker đến điểm đang xem
 • Chức năng cập nhật địa điểm
 • Chức năng cập nhật địa điểm
 • Chức năng xoá địa điểm
8. Ứng dụng theo dõi doanh thu cửa hàng ăn
 • Xây dựng màn hình Login(ko có đăng ký)
 • Hiển thị danh sách các bàn đã ăn trong 1 ngày bất kỳ
 • Vẽ đồ thị doanh thu(24 giờ)
 • Checkout/huỷ một bàn bất kỳ
 • Checkout/huỷ một bàn bất kỳ
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3200000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
Đóng theo đợt
3200000đ
Học viên có thể đóng thành nhiều đợt
FREE