Thực hành Networking

Khoá học này thiết kế dành cho đối tượng học sinh cấp 3, sinh viên, những người không chuyên.
70% nội dung bài giảng là video tiếng Anh do đó sinh viên cần phải sử dụng tiếng Anh tốt.
Sinh viên sẽ thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên tại phòng lab.
Thời lượng học 10 buổi x 3 tiếng.

Sau khoá học sinh viên sẽ làm được:

 1. Cấu hình mạng LAN Ethernet: Bấm dây mạng, đấu nối Switch, Router
 2. Cấu hình mạng WIFI gồm WIFI Router, WIFI Mesh
 3. Hiểu rõ kiến trúc mạng căn bản mô hình OSI 7 lớp, IP Address
 4. Thao tác cấu hình mạng cho một máy tính hoặc thiết bị
 5. Cài đặt Linux, các tập lệnh căn bản
   
Giáo trình
0. Linux căn bản
 • Giới thiệu hệ điều hành Linux
 • Cấu trúc thư mục
 • Tạo file - thư mục
 • Xóa file - thư mục
 • Copy file - thư mục
 • Đổi tên file - thư mục
1. Linux căn bản (phần 2)
 • Permission, user, group
 • Phân quyền với chmod, chown
 • Truy cập từ xa với SSH
2. Kiến thức mạng căn bản
 • Kiến trúc mạng Internet
 • Mô hình 7 lớp
 • Mô hình TCP/IP
3. Các thiết bị mạng
 • Hub vs Switch
 • Modem vs Router
 • DHCP Server
 • Dây mạng
4. Cáp mạng, đấu nối
 • Các loại cáp mạng
 • Bấm dây mạng
 • Đấu nối Switch - Hub - Router
5. IP, Subnet Mask, Gateway, DNS
 • IPv4 vs IPv6
 • Cấp phát địa chỉ IP. DHCP
 • Static IP vs Dynamic IP
 • Subnet mask.
 • DNS
 • Network Address Translation
6. Thực hành triển khai website lên máy ảo VPS
 • Cài đặt git lên VPS
 • Pull code từ Github về VPS
 • Cài đặt các gói phần mềm cần thiết
 • Triển khai một ứng dụng NodeJS lên VPS
 • Triển khai một ứng dụng gồm NodeJS + MongoDB lên VPS
 • Triển khai một ứng dụng gồm NodeJS + MySQL lên VPS
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2500000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần