Thực hành Networking

Khoá học này thiết kế dành cho đối tượng học sinh cấp 3, sinh viên, những người không chuyên.
70% nội dung bài giảng là video tiếng Anh do đó sinh viên cần phải sử dụng tiếng Anh tốt.
Sinh viên sẽ thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên tại phòng lab.
Thời lượng học 10 buổi x 3 tiếng.

Sau khoá học sinh viên sẽ làm được:

 1. Cấu hình mạng LAN Ethernet: Bấm dây mạng, đấu nối Switch, Router
 2. Cấu hình mạng WIFI gồm WIFI Router, WIFI Mesh
 3. Hiểu rõ kiến trúc mạng căn bản mô hình OSI 7 lớp, IP Address
 4. Thao tác cấu hình mạng cho một máy tính hoặc thiết bị
 5. Cài đặt Linux, các tập lệnh căn bản
   
Giáo trình
0. Kiến thức mạng căn bản
 • Cách học, cách dạy khoá học này
 • Môi trường thực hành
 • Giới thiệu
 • Mô hình 7 lớp
 • Mạng Ethernet
1. Cáp mạng, đấu nối
 • Các loại cáp mạng
 • Bấm dây mạng
2. IP Address
 • Giới thiệu
 • IPV4 class
 • Subnet Mask
 • DHCP
 • Network Address Translation
3. Network utilities
 • ping & traceroute
 • ifconfig
 • speedtest
 • Telnet SSH
4. Hub, Switch, Router
 • Hub, Switch, Router
 • Modem vs Router
5. Wifi
 • Cấu hình Wifi Router
 • Wireless Access Point vs Wifi Router
 • Wifi Mesh
6. Chia sẻ file, truyền file
 • Chia sẻ file lên Cloud
 • Chia sẻ file qua messaging
 • Chia sẻ file trong mạng LAN
 • Chia sẻ file lên FTP server
 • Chia sẻ file qua Bluetooth
7. Làm việc với thiết bị
 • Google Chrome Cast
 • Stream Audio via Bluetooth
 • Cấu hình network, wifi Printer
8. Web Server
 • Giới thiệu
 • Request - Response
 • Node.js in one hour
 • Another Node.js in one hour
9. Nâng cao
 • Network Topology
 • TCP vs UDP
 • HTTPS vs HTTP
 • Port forwarding
 • DNS
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2500000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE