Thực hành Networking

Khoá học này thiết kế dành cho đối tượng học sinh cấp 3, sinh viên, những người không chuyên.
70% nội dung bài giảng là video tiếng Anh do đó sinh viên cần phải sử dụng tiếng Anh tốt.
Sinh viên sẽ thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên tại phòng lab.
Thời lượng học 10 buổi x 3 tiếng.

Sau khoá học sinh viên sẽ làm được:

 1. Cấu hình mạng LAN Ethernet: Bấm dây mạng, đấu nối Switch, Router
 2. Cấu hình mạng WIFI gồm WIFI Router, WIFI Mesh
 3. Hiểu rõ kiến trúc mạng căn bản mô hình OSI 7 lớp, IP Address
 4. Thao tác cấu hình mạng cho một máy tính hoặc thiết bị
 5. Cài đặt Linux, các tập lệnh căn bản
   
Giáo trình
0. Linux căn bản
 • Giới thiệu hệ điều hành Linux
 • Cài đặt Zorin
 • Cài đặt Ubuntu
 • Cấu trúc thư mục
 • Tạo file - thư mục
 • Xóa file - thư mục
 • Di chuyển và copy file - thư mục
 • Đổi tên file - thư mục
 • Ghi nội dung file bằng Vim
 • Đọc nội dung file
1. Linux căn bản (phần 2)
 • Cài đặt các gói phần mềm trên Linux
 • Quản lý user và group
 • Phân quyền với chmod, chown
2. Linux căn bản (phần 3)
 • Truy cập từ xa với SSH
 • Copy file, folder với rsync, scp
 • Lập trình shell script căn bản
3. Kiến thức mạng căn bản
 • Kiến trúc mạng Internet
 • Mô hình 7 lớp
 • Mô hình TCP/IP
4. Các thiết bị mạng
 • Hub vs Switch
 • Modem vs Router
 • DHCP Server
 • Dây mạng
5. Cáp mạng, đấu nối
 • Các loại cáp mạng
 • Bấm dây mạng
 • Đấu nối Switch - Hub - Router
6. IP, Subnet Mask, Gateway, DNS
 • IPv4 vs IPv6
 • Cấp phát địa chỉ IP. DHCP
 • Static IP vs Dynamic IP
 • Subnet mask.
 • DNS
 • Network Address Translation
7. Thực hành triển khai website trên máy chủ Google Cloud
 • Triển khai static web sites bằng Nginx hoặc Caddy
 • Kết nối từ xa SSH
 • Đẩy code lên git và pull về máy chủ.
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2500000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE