Khoá học SQL nâng cao

Khóa học SQL nâng cao bao gồm các chủ đề:

  • Sử dụng EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE để phân tích câu query
  • Tìm hiểu các phương pháp truy xuất dữ liệu từ bảng: Sequential Scan, Index Scan, Bitmap Scan
  • Các phương pháp JOIN: Nested Loop Join, Sort Merge Join, Hash Join
  • Sử dụng Index để tăng tốc truy vấn: B-Tree, Hash, Covering, Function-based Index
  • Các lý do khiến cho Index bị mất tác dụng khi tiến hành truy vấn và các cách khắc phục
  • Một số phương pháp tuning khác

 

Khóa học sử dụng database là PostgreSQLSQL Server để demo các ví dụ trong bài học.

 

YÊU CẦU

Người học có kiến thức căn bản về SQL command: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, các loại JOIN (INNER, LEFT/RIGHT, FULL)

Dưới đây là một số video được trích từ nội dung khóa học:

 

Giáo trình
0. Giới thiệu
1. EXPLAIN ANALYZE
2. Các phương thức truy xuất table
3. Tuning with index
7. Các chú ý khi lập trình SQL
8. JOIN methods
Khoá học SQL nâng cao
100000đ
Học trực tuyến
9 phần, 53 bài học
Đánh giá
4 sao
3 người đánh giá
Phan Minh Trí
Phan Minh Trí
Cần video giải thích kĩ hơn về B-Tree Index và Hash Index
Trần Hoàng
Trần Hoàng
Một vài video hơi dài, nên chia thành nhiều video cho dễ theo dõi
Lê Văn Quý
Lê Văn Quý
Cần thêm video hướng dẫn cách setup dữ liệu
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
100000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần