Lập trình đa nền tảng với Flutter

1. Nội dung

Khóa học giới thiệu Flutter là gì, setup flutter cho macOS và Window. Giới thiệu cho các bạn những thành phần quan trọng trong Flutter.Một loạt các ví dụ trực quan để giúp các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về Flutter.  Bài tập rèn luyện để ôn tập kiến thức, rèn luyện phản xạ lập trình trong Flutter. Khóa học sẽ đi từ những dự án đơn giản đến phức tạp.

Bạn sẽ được học gì trong khóa học này:

 • Xây dựng giao diện với flutter

 • Sử dụng các plugins

 • Kết nối mạng

 • Truy cập cơ sở dữ liệu

 • Xuất ra file APK

2. Yêu cầu

Với hệ điều hành Windows

 • Hệ điều hành: Windows 7 SP1 trở lên (64-bit)

 • Dung lượng ổ đĩa:  2GB (không bao gồm dung lượng ổ đĩa cho IDE / công cụ).

 • Công cụ: Flutter phụ thuộc vào các công cụ này có sẵn trong môi trường của bạn.

Với hệ điều hành macOS

 • Hệ điều hành: macOS (64-bit)

 • Dung lượng ổ đĩa: 2,8GB (không bao gồm dung lượng ổ đĩa cho IDE / công cụ).

 • Công cụ: Flutter phụ thuộc vào các công cụ dòng lệnh này có sẵn trong môi trường của bạn.

  • bash

  • curl

  • git 2.x

  • mkdir

  • rm

  • unzip

  • which

  • Zip

3. Đối tượng

 • Những ai muốn tìm hiểu về Flutter

 • Những ai thích mày mò, học tập nâng cao trình độ bản thân.

4. Sản phẩm tiêu biểu

 

Giáo trình
0. Giới thiệu về Flutter và Dart
 • Flutter là gì?
 • Ngôn ngữ Dart
 • Ngôn ngữ Dart
 • Bài tập: "Hello World"
 • OOP trong Dart
 • Bài tập: OOP
 • Cài đặt Flutter
 • Một số thuật ngữ trong Flutter
 • Android Studio vs VSCode
 •  Xử lý lỗi Migrate to Android X hoặc Your App is n't Android X 130
 • Học tất cả Widget nhanh nhất có thể
 • Tutorial hay
 • * Đánh giá ban đầu về khóa học
1. Common UI Widget (part 1)
 • Hướng dẫn
 • Cheat sheet
 • Container
 • Image
 • ListTile
 • Center
 • MediaQuery
 • Padding
 • Spacer
 • Expanded
 • Flexible
 • Stack
 • Divider
 • Table
 • ConstrainedBox
 • IndexedStack
 • FittedBox
 • LimitedBox
 • Simple Custom Widget
2. Project: I am Rich
 • Giới thiệu
 • Tạo Flutter App
 • Kích hoạt chế độ nhà phát triển trên AndroidOS
 • Tạo Material app tối giản
 • App: MiniApp
 • Tài nguyên và cấu hình
 • Bài tập: fix bug
 • Project: "I am Rich"
3. Common UI Widget
 • Hướng dẫn
 • RichText
 • SelectableText
 • Safe Area
 • Wrap
4. Project: MiCard
 • Introduce: MiCard
 • Hot reload vs Hot restart
 • Bài tập: Column, Row và Container
 • Bài tập: Xoay Text 90 độ
 • Bài tập: Customize AppBar
 • Bài tập: widget Align
 • Font và bài tập thực hành
 • Project: MiCard
5. Project: Simple Instrument
 • Giới thiệu
 • sử dụng Pub.dev
 • project: Simple Instrument
6. Project: DiceApp
 • Giới thiệu
 • Stateful Widget là gì
 • Stateless vs Statefull Widget
 • Tạo Switch button
 • Bài tập: Color Mixer
 • Project: DiceApp
7. Project: Quizzler
 • Giới thiệu
 • project: Quizzler
8. Common UI Widget (ListView)
 • Hướng dẫn
 • Slider
 • ListView
 • AnimatedList
 • DataTable
 • Dismissible
 • SilverGrid
 • SilverAppBar
 • Bài tập: ListView
 • PageView
9. Luyện tập
 • Music Tutor
 • Dictionary app
10. Di chuyển giữa các màn hình
 • Giới thiệu
 • Navigator
 • Route
 • Di chuyển dữ liệu giữa các màn hình
 • Ứng dụng Todo
 • Bài tập: Shopping List
11. Project: BMI Calculator
 • Giới thiệu
 • Theme
 • Quản lý các thư mục
 • project: BMI Calculator
12. Common UI Widget (Advance)
 • Hướng dẫn
 • SnackBar
 • Drawer
 • ClipOval
 • ClipPath
 • ShaderMask
13. Lập trình bất đồng bộ
 • Giới thiệu
 • Future
 • Bài tập: Future
 • Streams
 • Bài tập: Stream
14. Giới thiệu các cách quản lý trạng thái
 • Giới thiệu
 • Provider pattern
 • Mobx pattern
 • BLOC pattern
 • Bài tập: ShopplingList
15. Project: CovidTracking
 • Giới thiệu
 • JSON và serialization
 • Sử dụng http lấy dữ liệu từ REST API
 •  JWT Nodes.js 606
 •  JWT #1 554
 • Project:CovidTracking
16. Project: ReviewMovie
 • Truy cập cơ sở dữ liệu sử dụng plugin Moor
 • Bài tập: CoutnerApp
 • Project: ReviewMovie
17. Đánh giá khóa học
 • Giới thiệu
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
600000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần