Spring Boot - Web Back End

 

Spring Boot là một module của Spring Framework giúp giảm tải các cấu hình cho phép xây dựng nhanh chóng một ứng dụng độc lập. Spring Boot cung cấp sẵn các Embedded HTTP servers (Tomcat, Jetty, ...), các plugins để phát triển và test một cách dễ dàng.

Khóa học sẽ giúp học viên tiếp cận với Spring Boot, nắm vững các kiến thức cần thiết để xây dựng được các ứng dụng web theo mô hình MVC. Học viên được hướng dẫn thực hành theo một project mẫu xuyên suốt các buổi học.  Link trang web tĩnh demo: https://cody0203.github.io/normal-obo-stadium/

YÊU CẦU 

Giáo trình
0. Giới thiệu Java Spring Boot
1. Tạo Restful API
2. Tạo template HTML với engine Thymeleaf
3. Tạo template HTML với engine Thymeleaf (tiếp)
 • Đối tượng định nghĩa sẵn
 • Fragment
 • Layout
4. Spring Data JPA
5. Spring Data JPA (tiếp)
 • Entity Graph
 • Named Query
 • Transaction
 • Paging & Sorting
6. Spring Security
 • Tìm hiểu về Spring Security
 • Basic Authentication
 • Session-based Authentication
 • Token-based Authentication
 • CORS & CSRF
7. Unit test
 • Giới thiệu về JUnit5
 • Giới thiệu về Mockito
 • @SpringBootTest, @TestConfiguration và @MockBean
 • @WebMvcTest
 • @DataJpaTest
8. Một số kĩ thuật nâng cao
 • Full-text search
 •  Spring Email254
 • Giao tiếp với RabbitMQ
 • Giao tiếp với Kafka
 • Cache
 • Deploy ứng dụng
9. Hoàn thiện đồ án
 • Hoàn thiện bài tập cuối khóa
Spring Boot - Web Back End
6900000đ
26 buổi thực hành tại phòng lab
Đánh giá
5 sao
2 người đánh giá
Dương Ngọc Lan
Dương Ngọc Lan
Cô giáo Thuý rất nhiệt tình. Lớp học từ 9 giờ sáng đến tận 1 giờ trưa. Mình đi làm rồi, thỉnh thoảng vẫn hỏi cô giáo để hỏi về Java Patterns
Hồ Khiêm
Hồ Khiêm
Mình là sinh viên CNTT theo học lớp SpringBoot do Techmaster và VinID tổ chức. Mình học được nhiều từ khoá học, hiện đang thử việc tại VinID.
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
6900000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần