Web Frontend nâng cao với Angular

Angular là một thư viện Javascript được phát triển bởi Google, dùng để xây dựng giao diện người dùng. Nó giúp xây dựng các ứng dụng lớn, có nhiều thao tác phức tạp từ người dùng. Rất nhiều trang web lớn đã áp dụng Angular vào việc xây dựng UI, tham khảo Made with Angular

 

Mục tiêu của khóa học

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về Angular qua ví dụ cụ thể (version 8.x).
 • Nắm được các bước xây dựng nên các thành phần của ứng dụng bằng Angular và lối tư duy theo phong cách Angular (áp dụng khi học các framework tương tự như VueJS và ReactJS).

 

Yêu cầu

 • Đã có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript
 • Đã từng lập trình web Frontend, biết sử dụng các thư viện như jQuery, Bootstrap.
Giáo trình
0. Giới thiệu
 • Giới thiệu Framework Angular
 • Cài đặt môi trường lập trình
 • Angular CLI
1. Ứng dụng Shopping Cart
 • Khái niệm Component
 • Tạo Component với Angular CLI
 • Property Binding
 • Structural Directives
 • Event Binding
 • Truyền dữ liệu từ Component cha sang con
 • Truyền dữ liệu từ Component con sang cha
 • Lifecycle Hooks
 • Angular Pipe
 • Deploy code lên Github Pages
2. Ứng dụng Kanban Board
 • Giới thiệu Angular Material và Angular CDK
 • Cách sử dụng Angular Material Component
 • Cách sử dụng Angular CDK
 • Two-way Binding
 • Services và Dependency Injection
 • Angular Style
3. Ứng dụng Quản lý User
 • SPA & Angular Universal
 • Template-driven Form
 • Reactive Form
 • Router & Navigation
 • REST API & HTTP Service
 • RxJS
 • Firebase
 • NgRx
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2160000đ
2400000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE