Design Patterns in Java dành cho doanh nghiệp

MÔ TẢ

Design Patterns là các mẫu cấu trúc code đã được tối ưu hoá, được tái sử dụng cho các vấn đề lập trình thường xuyên gặp phải. Design Patterns giúp:

 • Ứng dụng dễ bảo trì
 • Kiểm thử được nhờ việc tách bạch các thành phần, giảm phụ thuộc chồng chéo
 • Dễ dàng cấu hình chuyển đổi các thành phần
 • Đáp ứng tốt các yêu cầu đặc trưng của thiết kế hướng đối tượng.
 • Devs tham gia code song song, đọc hiểu code của nhau dễ dàng và không dẫm chân lên nhau.

Techmaster thiết kế khóa học Design Patterns với nhiều ví dụ trực quan sinh động giúp học viên nắm, hiểu được những design patterns phổ biến và áp dụng được.

8 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

 1. Học viên nắm vững kiến thức Java căn bản.
 2. Có kiến thức về Front end Web hoặc Android là một lợi thế.
Giáo trình
0. Giới thiệu về Design Pattern, cài đặt môi trường
 • Giới thiệu về 3 nhóm Pattern chính: Creational, Structural, Behavior.
 • Cài Android Studio, JDK, tạo các Model, áp dụng Factory Method và Abstract Factory.
 • Kết nối SQLite và áp dụng Singleton Pattern.
1. Prototype, Composite và Builder Pattern
 • Áp dụng Builder Pattern với các thực thể yêu cầu khởi tạo từng phần Object.
 • Thiết kế màn hình với chức năng Undo/Redo sử dụng Prototype Pattern
 • Quản lý danh sách nhân viên theo cấp độ phòng ban, sử dụng Composite Pattern.
2. Adapter và Proxy Design Pattern
 • Lazy loading dữ liệu với Proxy Pattern.
 • Tự xây dựng class Adapter truyền dữ liệu từ object lên UI.
 • Hiện dữ liệu trên ListView sử dụng ListViewAdapter.
3. Bridge và Decorator Pattern
 • Mở rộng thêm phương thức cho đối tượng với Decorator Pattern. Ví dụ migrate project sử dụng các thư viện mới hơn.
 • Tối ưu thiết kế với Bridge Pattern, hạn chế sử dụng inheritance.
4. Observer và State Pattern
 • Chia sử dữ liệu giữa các màn hình, áp dụng Observer Pattern tự động reload UI.
 • Reload dữ liệu riêng biệt giữa các Component với State Pattern.
 • Các khái niệm Observer, Subscribe, ...
5. Momento và Iterator Pattern
 • Ví dụ về chức năng Undo/Redo các ghi chú (Note) dùng Command Pattern.
 • Xây dựng màn hình nhập dữ liệu, có các chức năng Save và Restore Data với Momento Pattern.
6. Dependency Injection
 • Viết module giao tiếp với DB sử dụng Dependency Injection. Có thể demo với SQLite trong Android.
 • Viết một số Unit Test về Dependency Injection.
7. MVVM và MVC Pattern
 • Tổng kết các Pattern hay sử dụng, chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
 • So sánh MVC và MVVM, demo với ứng dụng Web và Android App.
Design Patterns in Java dành cho doanh nghiệp
3000000đ
8 buổi thực hành tại phòng lab - Mỗi buổi 3 tiếng
- Giảng viên hướng dẫn chữa bài
- Nghỉ giữa giờ 15 phút
Đánh giá
5 sao
1 người đánh giá
Nguyễn Tài Bách
Nguyễn Tài Bách
GIảng viên rất nhiệt tình support học viên tốt, sau khi học ở đây nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ quay lại đây đăng ký học tiếp
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần