Khóa học Học phí Khai giảng Kết thúc Địa điểm Đã nhập học Số buổi Giảng viên
Java thầy Thuận
Java thầy Thuận
3,900,000đ 04/02/2017 (Còn 16 ngày) 19/04/2017 Phòng 2304, tầng 23, toà nhà StarCity, 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 0 17 Nhữ Đình Thuận
Xây dựng website doanh nghiệp với WordPress
Xây dựng website doanh nghiệp với WordPress
2,700,000đ 30/01/2017 (Còn 11 ngày) 23/03/2017 Phòng 2304, tầng 23, toà nhà StarCity, 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 0 12 Nguyễn Tiến Công
Lập trình Web Java Spring
Lập trình Web Java Spring
4,000,000đ 08/02/2017 (Còn 20 ngày) 14/04/2017 Phòng 2304, tầng 23, toà nhà StarCity, 81 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 0 15 Nguyễn Tấn Hiệp
Hỗ trợ trực tuyến