SQL cho người mới bắt đầu

Khoá học dành cho các bạn lập trình viên, tester, BA có nhu cầu sử dụng SQL để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ. Khoá học cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về SQL, có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc:

 • Đọc dữ liệu với tập lệnh SELECT, FROM, WHERE
 • Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
 • Tính toán với SUM, COUNT, AVG, MIN/MAX kết hợp với GROUP BY
 • Sử dụng thành thạo Sub Query
 • Các kiểu dữ liệu thường gặp: text, int, varchar, timestamp, ...
 • Thay đổi dữ liệu với INSERT/UPDATE/DELETE
 • Quan hệ giữa các bảng: 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều
 • Các kiểu JOIN bảng: INNER, LEFT/RIGHT, FULL JOIN
 • Stored Procedure, Trigger
 • Index và Transaction

Khoá học sử dụng cơ sở dữ liệu là MySQL để demo các ví dụ. Học viên vẫn có thể áp dụng các kiến thức trong khoá học để áp dụng cho các cơ sở dữ liệu khác như PostgreSQL, SQL Server, Oracle database.

Học viên tham gia khoá học sẽ được sử dụng hệ thống học trực tuyến của Techmaster, giúp học viên dễ dàng hệ thống hoá và ôn lại kiến thức đã học trên lớp thông qua các video, các bài quiz và tài liệu đính kèm

Nội dung khoá học liên tục được bổ sung, cập nhật theo yêu cầu của các bạn học viên. Nếu các bạn có thắc mắc, góp ý về nội dung khoá học, xin vui lòng liên hệ với giảng viên qua emai: duy@techmaster.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe phản hồi của các bạn để khoá học ngày càng tốt hơn

Dưới đây là một số video trích ra từ khoá học:

 

 

 

 

 

 

Giáo trình
0. MySQL: Giới thiệu & cài đặt môi trường
4. Tạo database và tạo bảng
 • Tạo DATABASE
 • Các kiểu dữ liệu thường gặp
 • Tạo bảng
5. Quan hệ giữa các bảng
 • PRIMARY KEY
 • FOREIGN KEY
 • Quan hệ 1:1
 • Quan hệ 1:nhiều
 • Quan hệ nhiều : nhiều
6. Lấy dữ liệu từ nhiều bảng với lệnh JOIN
 • Giới thiệu
 • INNER JOIN
 • LEFT JOIN và RIGHT JOIN
 • FULL JOIN
7. SQL nâng cao
 • View
 • Sub-Query
 • Stored Procedure
SQL cho người mới bắt đầu
200000đ
Học trực tuyến
8 phần, 32 bài học
Đánh giá
4 sao
2 người đánh giá
Bùi Quang Đạt
Bùi Quang Đạt
Bổ sung thêm video thầy ơi. Cả bài tập quiz nữa ạ
Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Nghĩa
Thầy giáo bổ sung thêm phần Index và EXPLAIN đi ạ
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
200000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần