Lập trình Java nâng cao
Thời gian: 18h30 - 21h30, Thứ 3 - 5 - 7

Khoá học “Lập trình Java nâng cao” dành cho người đã có kiến thức căn bản, muốn nâng cao kĩ năng lập trình Java: Design pattern, kết nối cơ sở dữ liệu, lập trình giao diện, unit test. Khoá học được thiết kế dễ hiểu, trực quan, gồm nhiều ví dụ code minh hoạ. Giáo trình liên tục cập nhật những tính năng mới nhất của Java 10, 11, 12.

8 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab.

YÊU CẦU

 1. Nắm vững kiến thức Java cơ bản
 2. Có kiến thức  và kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu là một lợi thế
Giáo trình
0. Maven, Gradle, Annotation
 • Quản lý project với Maven, Gradle
 • Tạo java doc
 • Sử dụng annotation với reflection trong Java
 • Lombok
1. Tính năng mới trong Java 11, 12
 • Lambda
 • Serialization
 • Stream
 • Optional
2. Cấu trúc dữ liệu trong Java
 • Lớp Bitset
 • Lớp Vector
 • Lớp Stack
 • Lớp Dictionary
 • Lớp Hashtable
 • Lớp Properties
3. Thread
 • Giới thiệu về thread
 • Làm việc với thread
 • Lập trình đa luồng
 • Đồng bộ thread
4. Tìm hiểu một số Design Pattern
 • Singleton
 • Builder
 • Factory
5. Tìm hiểu một số Design Pattern (tiếp)
 • Abstract Factory
 • State
 • Adapter
6. Unit Test
 • Unit Test với JUnit
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3800000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần