Khoá học Lập trình Java nâng cao
Thời gian: 18h30 - 21h30, Thứ 3 - 5 - 7

Khoá học “Lập trình Java nâng cao” dành cho người đã có kiến thức căn bản, muốn nâng cao kĩ năng lập trình Java: Design pattern, kết nối cơ sở dữ liệu, lập trình giao diện, unit test. Khoá học được thiết kế dễ hiểu, trực quan, gồm nhiều ví dụ code minh hoạ. Giáo trình liên tục cập nhật những tính năng mới nhất của Java 10, 11, 12.

8 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab.

YÊU CẦU

 1. Nắm vững kiến thức Java cơ bản
 2. Có kiến thức  và kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu là một lợi thế
Giáo trình
0. Giới thiệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì?
 • Giới thiệu về LeetCode
1. Mảng và Chuỗi | Array & String
 • Các bài tập thực hành
4. Độ phức tạp thuật toán
5. Sắp xếp - Sorting (Part 2)
6. Tìm kiếm - Searching
 • Giới thiệu
 • Tìm kiếm nhị nhân - Binary Search
 • Các bài tập thực hành
 • Các kỹ thuật tìm kiếm trong Java
 • Tìm kiếm tuần tự
7. Danh sách liên kết - Linked List
8. Ngăn xếp và Hàng đợi - Stack & Queue
9. Băm - Hashing
 • Giới thiệu
 • Thư viện Hashing trong Java
 • Các bài tập thực hành
10. Cây - Tree
 • Giới thiệu
 • Binary Tree
 • Binary Search Tree
 • Heap
 • N-ary Tree
 • Các bài tập thực hành
 • Trie
11. Đồ thị - Graph
 • Giới thiệu
 • Breadth First Search - BFS
 • Depth First Search - DFS
 • Các bài tập thực hành
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
4300000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần