Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật
Thời gian: 18h30 - 21h30, Thứ 2 - 6

Khoá học “Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật” dành cho sinh viên đã học lớp Java căn bản hay học Java tại trường đại học. Khoá học này tập trung dạy các cấu trúc dữ liệu phổ biến và các loại thuật toán: tìm kiếm, sắp xếp, set, dictionary, băm, cây, đồ thị. Hầu hết các bài tập được tuyển chọn từ kho LeetCode nơi Google, Facebook Microsoft sử dụng để ra đề thi tuyển dụng.

Sau khi tốt nghiệp khoá Lập trình Java nâng cao, tham gia Khoá học Spring Boot sẽ giúp bạn mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình.

Giảng viên:

 • Thầy Hoàng Văn Công, tác giả hơn 100 video hướng dẫn giải đề thi LeetCode trên kênh YouTube BrownBox
 • Thầy Ngô Lê Nhật Minh, thạc sỹ CNTT đại học Queensland, Australia, lập trình viên nhóm nghiên cứu Drone tại Viettel Solution.

14 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab.

Giáo trình
0. Giới thiệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì?
 • Giới thiệu về LeetCode
1. Mảng và Chuỗi | Array & String
 • Các bài tập thực hành
6. Ôn Tập 01
 • Bài tập
10. Cây - Tree
 • Giới thiệu
 • Binary Tree
 • Binary Search Tree
 • Heap
 • N-ary Tree
 • Các bài tập thực hành
 • Trie
11. Đồ thị - Graph
 • Giới thiệu
 • Breadth First Search - BFS
 • Depth First Search - DFS
 • Các bài tập thực hành
12. Quy hoạch động
 • Giới thiệu
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
4000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần