Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật

Khoá học “Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật” dành cho sinh viên đã học lớp Java căn bản hay học Java tại trường đại học. Khoá học này tập trung dạy các cấu trúc dữ liệu phổ biến và các loại thuật toán: tìm kiếm, sắp xếp, set, dictionary, băm, cây, đồ thị. Hầu hết các bài tập được tuyển chọn từ kho LeetCode nơi Google, Facebook Microsoft sử dụng để ra đề thi tuyển dụng.

Sau khi tốt nghiệp khoá Lập trình Java nâng cao, tham gia Khoá học Spring Boot sẽ giúp bạn mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình.

Giảng viên:

 • Thầy Hoàng Văn Công, tác giả hơn 100 video hướng dẫn giải đề thi LeetCode trên kênh YouTube BrownBox
 • Thầy Ngô Lê Nhật Minh, thạc sỹ CNTT đại học Queensland, Australia, lập trình viên nhóm nghiên cứu Drone tại Viettel Solution.

14 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab.

Giáo trình
0. Giới thiệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì?
 • Giới thiệu về LeetCode
 • Cách debug trên VS Code
 • Cách debug trên IntelliJ
1. Mảng và Chuỗi | Array & String
 • Duyệt mảng
 • Thêm phần tử vào mảng
 • Xoá phần tử trong mảng
 • Kỹ thuật 2 con trỏ (1)
 • Kỹ thuật 2 con trỏ (2)
 • List và ArrayList
 • Mảng 2 chiều
 • Giới thiệu String và Character
 • Thực hành String và Character
 • Giới thiệu StringBuilder
 • Các bài tập thực hành
4. Tìm kiếm nhị phân - Binary Search
 • Giới thiệu Binary Search
 • Cài đặt Binary Search bằng vòng lặp
 • Cài đặt Binary Search bằng đệ quy
 • Đánh giá thuật toán
7. Ôn Tập 01
 • Bài tập
11. Cây - Tree
 • Giới thiệu về Tree, Binary Tree, Binary Search Tree
 • Xây dựng cây BST
 • Thêm một node vào cây BST (Vòng lặp)
 • Thêm một node vào cây BST (Đệ quy)
 • Xoá một node khỏi cây BST
 • Tìm kiếm trên cây BST
 • Duyệt cây theo 3 thứ tự (Lý thuyết)
 • Duyệt cây theo 3 thứ tự (Implement)
 • Tính tổng trên cây
 • Tính chiều cao của cây
 • Các bài tập thực hành
12. Đồ thị - Graph
 • Giới thiệu
 • Giới thiệu về DFS
 • Cài đặt DFS bằng Stack
 • Cài đặt DFS bằng Đệ quy
 • Cài đặt BFS bằng Queue
 • Tính số miền liên thông
 • Thuật toán Dijkstra: (Lý thuyết)
 • Thuật toán Dijkstra: (Cài đặt)
13. Bổ Sung
 • Backtracking - Quay lui
Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật
4000000đ
14 buổi thực hành tại phòng lab
Đánh giá
5 sao
4 người đánh giá
Lê Thế Hoàng Hải
Lê Thế Hoàng Hải
Mr. Hoang Van Cong is the best teacher in Techmaster!
Đinh Thuận
Đinh Thuận
Lớp học chất lượng. Em cảm ơn thầy
Bùi Thị Lan
Bùi Thị Lan
Có slide giáo trình và video hướng dẫn là điểm mình thấy hơn hẳn những trung tâm khác
Phạm Văn Thành
Phạm Văn Thành
Thầy Minh vui tính, dạy dễ hiểu
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
4000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần