Kiểm thử tải web site

Học trong 8 buổi x 3 tiếng dành cho đối tượng là kiểm thử viên, lập trình viên web.
Ngôn ngữ lập trình sẽ sử dụng là JavaScript và Python
Học viên cần biết căn bản Linux, terminal, networking TCP/IP HTTP căn bản
Học viên tự chuẩn bị laptop

Giảng viên:

 • Trịnh Minh Cường 22 năm kinh nghiệm
 • Nguyễn Thành Long lập trình viên hệ thống
 • Phạm Công Định lập trình viên web front end, Javascript

Lớp chỉ khai giảng khi có tối thiểu 10 học viên. Chúng tôi có phục vụ đào tạo tại doanh nghiệp khóa học này trong 5 ngày liên tục. Chi tiết liên hệ cuong@techmaster.vn

Giáo trình
0. Các khái niệm căn bản web app
 • request / response
 • state less vs stateful
 • static web site vs dynamic web site
 • http vs https
 • server side render vs client side render
 • Các trạng thái lỗi HTTP
 • Cookie
 • Session
 • AJAX
 • Socket.IO
 • single papge vs multiple page app
 • progressive web app
 • Thread Per Request
 • Process Per Request
 • Non-Blocking I/O
1. Đại lượng tốc độ, chịu tải web site
 • Response time
 • Requests per second
 • Concurrent users
 • Allocated memory
 • Time to execute an request
 • Bandwith
 • Maximum active sessions
2. Công cụ thử tải web ở server side
 • Apache Bench
 • Rakyll Hey
 • Siege
 • JMeter
 • Taurus
 • Locus.io
 • Google Chrome Pupetter
3. Khả năng chịu tải các web framework
 • Node.js Express
 • PHP thuần
 • Python Sanic
 • Golang Gogin
 • ASP.net Core
 • Java Spring
4. Công cụ thử tải web ở client side
 • Chrome Inspection
 • Google PageSpeed Insights
 • Sitespeed.io
5. Tuning tốc độ server side
 • Vertical scaling vs horizontal scale
 • Compress response
 • Measure function execution time
 • Remove redundant console logging
 • Tuning database query
 • Caching
 • Load balancing - Reverse proxy
6. Dựng - Ghi kịch bản kiểm thử
 • Lập trình kịch bản Puppeteer bằng JavaScript
7. Tuning tốc độ client side
 • Reduce image side
 • Combine - compress static resource
 • Remove redundant CSS
 • Node.js Gulp Tool
 • Socket.io thay thế request pooling
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2880000đ
3200000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE