Khóa học DevOps
Thời gian: 18h30 - 21h00, Thứ 2 - 6

DevOps là một văn hóa làm việc kết hợp giữa kỹ sư phát triển phần mềm (dev) với bộ phận operator (kỹ sư hệ thống, nhân viên bảo mật, kỹ sư mạng, kỹ sư hạ tầng, …) nhằm mục đích rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm. Nhờ DevOps mà đội ngũ phát triển phần mềm có thể:

 • Tự động hoá triển khai
 • Tự động hoá kiểm thử
 • Đóng gói phần mềm vào container và điều phối các container
 • Quản lý thông tin cấu hình một cách an toàn và tự động
 • Tự động hoá cấu hình trong khi vận hành
 • Giám sát hoạt động của hệ thống một cách tự động và tập trung

Khóa học DevOps gồm nhiều ví dụ mẫu, các bài tập thực hành từ dễ đến khó sẽ giúp học viên tiếp cận DevOps một cách nhanh chóng, nắm vững các kiến thức cần thiết để có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc

12 buổi x 2.5 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có video, slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

 1. Có kiến thức căn bản về Linux command
 2. Máy tính nên sử dụng hệ điều hành Linux hoặc MacOS
Giáo trình
0. DevOps là gì
 • DevOps là gì ? Tại sao nên sử dụng DevOps ? Ai sẽ tham gia DevOps
 • DevOps Roadmap 2020
1. Chuyên sâu về Git (phần 1)
 • Khái niệm căn bản trong Git, hoạt động của Git
 • Log, status, add, commit
 • Rollback change: Git revert vs Git reset
 • Branch
 • Git merge vs Git rebase
2. Chuyên sâu về Git (phần 2)
 • Remote repository
 • Git pull vs Git fetch
 • Resolve conflict – Merge code
 • GitOps
3. Docker căn bản
 • Docker image, Docker container, Docker Hub
 • Các tập lệnh căn bản: ps, logs, exec, run, start, stop, mount, copy
 • Docker network
 • Docker volume
 • Cài đặt Portainer để quản lý các container
4. Docker căn bản (tiếp)
 • Viết Dockerfile đóng gói Docker image
 • Phát hành Docker image lên Docker Hub
 • Viết file docker-compose.yml
5. Docker Swarm
 • Thiết lập Docker Swarm trên các node
 • Triển khai các service trên nhiều node
 • Cập nhật các service
 • Load balancing
6. Kiểm thử với CodeceptJS
 • Cài đặt CodeceptJS
 • DOM CSS Selector – Chrome Inspector
 • Kiểm thử ứng dụng TodoMVC bằng Pupetter
 • Kiểm thử ứng dụng RestAPI
7. Kiểm thử CodeceptJS nâng cao
 • Kiểm thử ứng dụng WordPress, login, tạo post
 • Upload file và giả lập trễ
 • Sinh dữ liệu giả bằng Faker
 • Kiểm thử REST API bảo mật bằng JWT, tạo custom step
 • Kết nối CSDL để kiểm tra sau khi test
8. Thực hiện CI/CD với Jenkins
 • Trigger Jenkins khi có commit mới trên Github/Gitlab
 • Tự động chạy lệnh kiểm thử và tạo issue khi có testcase fail
 • Tự động gửi thông báo qua email/Slack
 • Tự động đóng gói Docker Image và phát hành trên Docker Hub hoặc private registry
 • Tự động triển khai trên Docker Swarm
9. Tổng kết khoá học
 • Thực hiện CI/CD một ứng dụng gồm các bước: Lấy source code, build, test, deploy, monitoring
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần