Lập trình iOS Swift
Mô tả

Khóa học lập trình iOS 9 Swift 3.x. Mỗi bài học là một ứng dụng cụ thể. Học viên có toàn bộ mã nguồn và được hướng dẫn từng bước để thực hiện. Học viên đăng ký học được xem học liệu vĩnh viễn. Khóa học liên tục được cập nhật bài giảng mới, công nghệ mới khi có.

Giảng viên:

Trịnh Minh Cường: 23 năm phát triển phần mềm
Nguyễn Văn Tú: 3 năm kinh nghiệm, trợ giảng, cơ sở 1: 14 ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Hà nội
Phạm Trần Vĩnh Thế: 3 năm kinh nghiệm, trợ giảng, cơ sở 2, phòng 2304, StarCity, Lê Văn Lương, Hà nội

Phương pháp học

Học viên có tài khoản riêng để truy cập vào hệ thống đào tạo trực tuyến của Techmaster. Khóa học có nhiều section, mỗi section có nhiều lesson là một video khoảng 10-15 phút hướng dẫn thực hành. Sau mỗi video là 4-5 câu hỏi quiz. Các lesson về sau thường là bài tập lập trình: hoàn thiện một ứng dụng, hoặc sửa lỗi hoặc chuyển đổi từ Objective-C sang Swift để rèn luyện tư duy đọc mã nguồn của học viên.

Sau 4 tháng, học viên hoàn thành được 85% bài tập sẽ được giới thiệu đi thực tập. Cần phải thực tập dự án thật mới trở thành lập trình viên iOS được.

 • Des

Techmaster có chương trình đào tạo lập trình iOS Swift ofline 12 buổi và di động dài hạn đảm bảo đầu ra. 

Giáo trình
0. Các ứng dụng tiêu biểu của học viên
 •  Ứng dụng về địa điểm của bạn Nông Hoàng Thái
 •  Game lật bài của bạn Hưng đã thực tập được 2 tuần
 •  Ứng dụng kinh doanh đồ ăn của bạn Tân
 •  MP3.ZING Ứng dụng nghe nhạc được tổng hợp từ nhiều bài tập nhỏ
 •  Trao giải game lần 1
 •  Áp dụng MapKit vào một dự án.
 •  Game bắn máy bay của Sơn(sn 98)
 •  Ứng dụng về Liên Minh Huyền Thoại(Thành + Ngọc)
 •  Tìm kiếm khách sạn trên toàn thế giới
 •  Game đào vàng của bạn Dũng 95
 •  Ứng dụng xem Phim(Chung: chungvtgc00989@fpt.edu.vn)
 •  Game cho trẻ em của Minh(sau 2 tuần học)
 •  Tower defense game của Minh(hơn 1 tháng học)
1. Giới thiệu iOS và Làm quen với môi trường trên Mac OS X
 •  Mở đầu
 •  Cách học hiệu quả
 •  Play Ground – cơ chế REPL của Swift
 •  Play Ground - Terminal
 •  Ứng dụng: đồng hồ điện tử phần 1
 •  XCode GitHub
 •  commit, push, XCode Source Control
 •  Sử dụng Git đơn giản với SourceTree
2. Các câu hỏi thường gặp(có những phần nâng cao các bạn có thể bỏ qua và học lại sau)
 •  So Sánh Class và Struct
3. Học ngôn ngữ bằng một số dự án đơn giản
 •  Liên kết đối tượng từ giao diện vào lớp
 •  Biến là gì, cách khai báo biến(Ứng dụng làm toán cho trẻ em)
 •  Các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ, Tuples
 •  Optional, Optional Binding
 •  Unwarpping, cách Debug ở XCode
 •  Cấu trúc rẽ nhánh(Ứng dụng làm toán cho trẻ em)
 •  Cấu trúc rẽ nhánh(Ứng dụng làm toán cho trẻ em phần 2)
 •  Mảng(Array) trong Swift
 •  Cách tạo form đăng nhập tài khoản
 •  ZING MP3
 •  Ứng dụng dự báo thời tiết
4. AutoLayout
 •  Ràng buộc X, Y
 •  Ràng buộc Width, Height
5. Hướng dẫn sử dụng Sketch
 •  Cơ bản về UI/UX trên mobile, cơ bản sử dụng Sketch
 •  Hướng dẫn export các file thiết kế, cài đặt và sử dụng các plugins cơ bản, thêm mới và sử dụng các resources mẫu
 •  Hướng dẫn sử dụng file thiết kế được cung cấp trong các bài giảng
6. UIKit - UIView
 •  PopoverView
 •  Vẽ dãy đèn Led
 •  Bật, tắt, nhấp nháy dãy đèn LED theo thời gian(Timer)
 •  Push, Pop giữa các View
 •  Ứng dụng chơi nhạc đơn giản(sử dụng UISlider và UISwitch) phần 1
 •  Ứng dụng chơi nhạc đơn giản(sử dụng UISlider và UISwitch) phần 2
 •  Ứng dụng : máy tính cá nhân phần 1
 •  Ứng dụng : máy tính cá nhân phần 2
7. Hoạt hình UIView
 •  Hoạt cảnh chim sơn ca trong rừng
 •  Hoạt cảnh chim sơn ca trong rừng(phần 2)
 •  Bóng lăn - chuyển động xoay tịnh tiến
8. Tương tác đa chạm
 •  UIGestureRecognizer: Tap, Pan(Ứng dụng Merry Christmas)
 •  UIGestureRecognizer: Rotate, Pinch
9. Game 2D sử dụng UIKit phần 2
 •  Game câu cá 1
 •  Game câu cá 2
 •  Game 2048 phần 1(giải thích thuật toán + UIStackView để contraint)
 •  Game 2048 phần 2
10. UIScrollView
 •  Ứng dụng FashionShop phần 1(ZoomIn, ZoomOut, Tap to Zoom)
 •  contentSize, contentOffset, contentInset
 •  Ứng dụng FashionShop phần 2 (paging)
 •  Ứng dụng FashionShop phần 3(ScrollView lồng nhau)
11. UIViewController - UINavigationController - UITabBarController
 •  UISplitViewController - Giao diện master-detail
 •  Sử dụng StoryBoard để thêm UINavigationBar và UITabBarController
 •  Lập trình UINavigationController và UITabbarController bằng code
 •  Custom UINavigationController, UITabbarController
 •  UIBarButtonItem
12. TableView căn bản
 •  Ứng dụng English for Kids - Phần 1: Dynamic Prototypes và Static Cell trong TableView
 •  Ứng dụng English for Kids - Phần 2: Đọc dữ liệu từ file .plist
 •  Customize UITableViewCell
 •  Section Index Titles - Giao diện Contacts trong iPhone (Phần 1)
 •  Section Index Titles - Giao diện Contacts trong iPhone (Phần 2)
13. Truyền dữ liệu giữa các ViewControllers
 •  Ứng dụng TechWord(Tight coupling)
 •  Singleton
 •  Protocol Delegate
 •  Location Notification
 •  Block
14. Model - View - Controller
 •  Giới thiệu về mô hình MVC( Model-View-Controller)
 •  Ứng dụng danh sách món ăn ngày tết (tạo Model)
 •  Ứng dụng danh sách món ăn ngày tết (tạo View-Controller)
15. UICollectionView
 •  Customize giao diện UICollectionView
 •  UICollectionViewCell
 •  Hoàn thành ứnng dụng FashionShop
16. UIWebView
 •  Ứng Dụng MyBooks phần 1 (load dữ liệu lên collection View)
 •  Ứng Dụng MyBooks phần 2 (mở các loại file khác nhau và bắt các sự kiện UIWebView)
 •  Ứng Dụng MyBooks phần 3 (thao tác với đoạn mã JavaScript)
17. CoreGraphics - Vẽ đồ họa
 •  Ứng dụng vẽ tranh (Line,set LineCap, set BlendMode, StrokeColor) phần 1
 •  Ứng dụng vẽ tranh phần 2
18. UIKit Dynamic
 •  UIDynamicAnimator là gì? Tìm hiểu về(UIGravityBehavior, UICollisionBehavior)
 •  UIAttachmentBehavior, UIPushBehavior, UIDynamicItemBehavior
 •  Tạo một Alert view sử dụng UISnapBehavior và những thứ đã học
19. Đa nhiệm - Grand Central Dispatch, NSOperation
 •  Closure (Block)
 •  Khái niệm cơ bản sync, async, serial, concurrent
 •  dispatch_async_barrier, dispatch_group_wait, dispatch_group_notify
 •  NSOperation:Cách sử dụng, và những điều cần biết
 •  Ứng dụng ZINGMP3
 •  Ứng dụng ZINGMP3 hiển thị dữ liệu
 •  Ứng dụng ZINGMP3 download dữ liệu về thiết bị
 •  Ứng dụng ZINGMP3 đọc dữ liệu từ thiết bị
 •  Ứng dụng ZINGMP3 tạo đối tượng singleton để luôn tồn tại giữa các view
 •  Ứng dụng ZINGMP3 phần cuối
20. Lập trình cơ sở dữ liệu
 •  SQLite(Phân tích dữ liệu)
 •  SQLite(Create Database Và Table)
 •  SQLite(Insert và Select)
 •  SQLite(Thiết kế ViewBase)
 •  SQLite(Select, Join) hiển thị dữ liệu lên View
 •  SQLite(Order, Custom UITableViewCell)
 •  SQLite(Thêm ListView)
 •  SQLite(Áp dụng Protocol và thao tác với view AddSong)
21. Kết nối REST Web Service
 •  REST: GET, POST, PUT, DELETE - MongoDB - PostMan
 •  NSURLSession - Ứng dụng Person Contact List - GET
 •  NSURLSession - Ứng dụng Person Contact List - POST
 •  NSURLSession - Ứng dụng Person Contact List - DELETE
22. FireBase (Realtime Database)
 •  Tổng quan về FireBase
 •  Lưu dữ liệu vào Database
 •  Nhận dữ liệu từ FireBase
 •  Tối ưu dữ liệu, bảo mật, xác thực người dùng
 •  Cập nhật FireBase mới: Cài đặt và xác nhận người dùng
 •  Cập nhật FireBase mới: Tạo tài khoản và đăng nhập
 •  Cập nhật FireBase mới: Chỉnh sửa thông tin người dùng1
 •  Cập nhật FireBase mới: Chỉnh sửa thông tin người dùng2
23. Node.js Web Service
 •  Viết web service kết nối Postgresql database - GET & POST
 •  Upload binary file - Handle POST
 •  GET-POST-PUT-DELETE
24. Bản đồ số
 •  MapKit lấy địa điểm hiện tại của thiết bị
 •  Tìm đường từ vị trí hiện tại đến một địa điểm
 •  Cách custom Annotation
25. Xử lý ảnh
 •  Ứng dụng Camera360 phần 1 (Truy xuất và save ảnh vào Album)
 •  Ứng dụng Camera360 phần 2(Tạo Effect)
 •  Ứng dụng Camera360 phần 3 (Customizing cell filter)
 •  Ứng dụng Camera360 phần 4 (Thay đổi bộ lọc Filter cơ bản)
26. Lập trình CoreMotion
 •  Giới thiệu về cảm biến gia tốc(accelerometer) và cảm biến con quay hồi chuyển (gyroscope)
 •  Ứng dụng lái xe tăng(điều hướng, lắc thiết bị)
27. Push Notification
 •  Swift Local Notification iOS 10 trở lên
 •  Objective-C Local Notification với iOS dưới 10.0
 •  Objective-C Push Notification
28. Quảng cáo - nhúng quảng cáo
 •  Kiếm tiền quảng cáo AdMod Google
29. Đa ngôn ngữ, bản địa hóa
 •  Đa ngôn ngữ và bản địa hoá
 •  Đa ngôn ngữ bằng lập trình, không cần khởi động lại ứng dụng
 •  Chuyển từ plist <-> strings
30. Phát hành ứng dụng lên AppStore
 •  Phát hành app trên AppStore
thumbnail
1200000đ
Học trực tuyến
31 phần, 138 bài học
Đánh giá
4 sao
32 người đánh giá
Mai Viet Hung
Em đã học được rất nhiều khi tham gia khóa học này. Các anh giảng viên ở đây đều rất nhiệt tình và nhanh nhẹn trong việc hỗ trợ các bạn học. Môi trường học rất tốt và dễ hòa đồng.
Lê Hà Thành
Khoá học cung cấp kiến thức cơ bản và nâng cao về lập trình Swift cũng như tăng khả năng tư duy thuật toán. Qua khoá học có thể tự làm 1 app cho riêng mình. Rất đáng học ^_^
Nguyễn Tuấn Minh
Phạm Việt Đức
Khóa học rất bổ ích, mình đã làm được nhiều ứng dụng từ khi học khóa học này. Đã có một app phát hành trên AppStore nhưng chưa thu phí
Nguyễn Hồng Hải
Trước
Sau
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
1200000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE