Lập trình ReactJS dành cho doanh nghiệp

React là một thư viện Javascript được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng. Nó giúp xây dựng các ứng dụng lớn, có nhiều thao tác phức tạp từ người dùng. Rất nhiều trang web lớn đã áp dụng React vào việc xây dựng UI như: facebook.comwordpress.comairbnb.com, dropbox.com, ...

 

Mục tiêu của khóa học

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về React qua ví dụ cụ thể (version 16.x, React Hooks + Function Component).
 • Nắm được các bước xây dựng nên các thành phần của ứng dụng bằng React và lối tư duy theo phong cách React (áp dụng khi học các framework tương tự như VueJS và AngularJS).
 • Giới thiệu SPA và SSR, hướng dẫn sử dụng Next.js cho các website cần SEO tốt.
 • Khóa học dành cho lập trình viên đã có kinh nghiệm, học rút gọn trong 8 buổi.

 

Yêu cầu

 • Đã có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript
 • Đã từng lập trình web Frontend, biết sử dụng các thư viện như jQuery, Bootstrap.

 

Giáo trình
0. Ôn tập HTML CSS Javascript
 • Ôn tập HTML CSS Javascript.
 • Javascript ES6.
 • Lập trình bất đồng bộ trong Javascript.
1. Ứng dụng Shoping Cart phần 1
 • Giới thiệu ReactJS, thiết lập môi trường, công cụ lập trình ReactJS.
 • Giới thiệu về JSX.
 • Function Component & Class Component.
 • State & Props.
2. Ứng dụng Shoping Cart phần 2
 • Sử dụng điều kiện và vòng lặp trong JSX.
 • Handling Events
 • Tương tác giữa các Component & Component Life cycle.
3. Ứng dụng Kanban Board phần 1
 • Giới thiệu Create React App.
 • Style trong ReactJS.
 • React Hook.
4. Ứng dụng Kanban Board phần 2
 • React Dnd.
 • React UI Library.
5. Ứng dụng Quản lý User phần 1
 • Giới thiệu NextJS.
 • Routing & Navigation.
 • Layout.
6. Ứng dụng Quản lý User phần 2
 • REST API.
 • Redux.
7. Ứng dụng Quản lý User phần 3
 • React Context.
 • Firebase.
 • Ôn tập tổng hợp.
Lập trình ReactJS dành cho doanh nghiệp
2000000đ
8 buổi thực hành tại phòng lab
Đánh giá
4 sao
1 người đánh giá
Nguyễn Lê Duy Nam
Nguyễn Lê Duy Nam
Thầy Huy dạy nhiệt tình, có thắc mắc hỏi thầy là thầy trả lời liền. Cơ mà thỉnh thoảng thầy nói hơi to làm mình giật mình :v
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần