Xây dựng ứng dụng Web bán hàng bằng Golang

Xây dựng ứng dụng Web bán hàng bằng Golang yêu cầu sinh viên đã lập trình HTML, CSS, JavaScript căn bản.

Khóa học gồm 15 buổi, mỗi tuần 2 buổi, học tại phòng lab của Techmaster. Sinh viên thực tập web front end tại Techmaster được giảm 20% học phí.

Giảng viên :  Nguyễn Thành Long - Nguyễn Hàn Duy - Trịnh Minh ThúyNội dung giảng dạy là những bài lab thực hành dự án từ nhỏ, dễ đến phức tạp. Sinh viên đăng ký học sẽ được học miễn phí khoá học Docker qua ví dụ thực tế

Tại sao chọn Golang?

 1. Golang là ngôn ngữ được phát triển bởi Google,được cộng đồng đón nhận rộng rãi, ứng dụng tốt cho kiến trúc microservice
 2. Tốc độ thực thi nhanh gần như C, nhanh hơn Java, C# ở tác vụ giao tiếp http web
 3. Tốn ít bộ nhớ hơn phù hợp cho triển khai microservice
 4. Cú pháp đơn giản, dễ hiểu giống với C, nhưng không có con trỏ, class, generic, template... Học nhanh, giải quyết vấn đề khó tuyển nhân sự Golang
 5. Tốc độ benchmark Golang web framework EchoLab Stack, Iris,... nhanh khoảng gấp 4 lần Node.js Express, và tất nhiên là rất nhiều lần PHP. Tốc độ phản hồi không phải là tất cả khi chọn 1 web framework, tuy nhiên với công ty start up làm ứng dụng có lưu lượng truy cập lớn. Golang là một lựa chọn tốt
 6. Được ứng dụng nhiều để triển khai ứng dụng tiền kỹ thuật số, do khả năng cài đặt trên nhiều node với tiêu thụ năng lượng, tài nguyên thấp

Những công ty lớn đã sử dụng GOLANG

 


 

Giáo trình
0. Cài đặt - cú pháp căn bản
 • Giới thiệu và cài đặt Golang, một vài IDE
 • Thiết lập môi trường: cấu trúc thư mục $GOPATH, $GOROOT
 • Khai báo biến, con trỏ, kiểu dữ liệu, ...
 • Vòng lặp, điều kiện, switch
 • Array, Slice
 • Hàm
 • Map
 • Range
1. Struct & Interface - Hàm
 • Struct
 • Method
 • Interface
 • Pointer
 • Hàm trả về nhiều giá trị
 • Hàm trả về lỗi
 • Hàm ẩn danh
 • Module, và quản lý module
2. Function và package - Go routine
 • Tùy biến lỗi
 • Defer - panic -recover
 • Debug và Logging
 • Go routine
3. Codeathon - Lập trình Golang căn bản
 • Các dạng bài tập if then else for loop
 • Bài tập coroutine / đa nhiệm
4. Kiến thức web cơ bản
 • Xây dựng web cơ bản với GO, package http
 • Thư viện Iris framework
 • Request, Request Header
 • Reponse, Status Code
 • Sử dụng POST Man
5. Restful API
 • RESTFUL API cơ bản, không sử dụng database
 • Restful API với request GET và POST
 • Restful API với request PUT và DELETE
 • Bechmark Web Performance
 • Ứng dụng Todo List
 • Đóng gói ứng dụng vào Docker
6. Mô hình MVC - giao diện hiển thị mặt hàng
 • Template, Model, Router - Controller
 • Server Side Rendering và Multi Pages App
 • View Template
 • Giao diện hiển thị sản phẩm, thông tin chi tiết sản phẩm
7. Data storage and session - shopping cart trang bán trực tuyến
 • Session , cookies
 • Session storage, Preventing session hijacking
 • Shopping cart
8. Database trang bán hàng trực tuyến
 • Giới thiệu, cài đặt và khởi chạy PostgreSQL
 • Kiểu dữ liệu và các lệnh cơ bản
 • Mockaroo
 • Go-pg, định nghĩa struct và cách thao tác với database
 • Mô hình hóa Product / Category / Order / Order Detail
9. Web bán hàng trực tuyến phần 1
 • Xử lý đăng nhập đăng ký, validate thông tin
 • Hiển thị, sắp xếp, lọc sản phẩm
 • Xử lý giỏ hàng với Cookie
10. Web bán hàng trực tuyến phần 3 - Tốc độ - Caching - Docker Compose
 • Kiểm thử tốc độ
 • Caching
 • Docker Compose
11. Web bán hàng trực tuyến phần 2
 • Giao diện admin
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Gửi email tự động
12. Codeathon - Ứng dụng web bán hàng
 • Phân tích thiết kế
 • Lập trình cơ sở dữ liệu
 • Lập trình Front End
13. Web bán hàng trực tuyến phần 4: Full Text Search - Event Sourcing
 • Full text search
 • Event Sourcing quản lý sự kiện thay đổi với đơn hàng
14. Báo cáo đồ án tốt nghiệp
 • Phân tích thiết kế
 • Thiết kế giao diện
 • Demo sản phẩm
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2800000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE