Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu

Khoá học Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu ngắn gọn, cô đọng trong 10 buổi gồm 30% lý thuyết + 70% thực hành, cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL / MySQL), có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc:

 • Đọc dữ liệu với tập lệnh SELECT, FROM, WHERE
 • Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
 • Tính toán với SUM, COUNT, AVG, MIN/MAX kết hợp với GROUP BY
 • Sử dụng thành thạo Sub Query
 • Các kiểu dữ liệu thường gặp: text, int, varchar, timestamp, ...
 • Thay đổi dữ liệu với INSERT/UPDATE/DELETE
 • Quan hệ giữa các bảng: 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều
 • Các kiểu JOIN bảng: INNER, LEFT/RIGHT, FULL JOIN
 • Stored Procedure, Trigger
 • Index và Transaction
 • Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu cho website thương mại điện tử: https://web.techmaster.vn/obo-stadium

Học viên tham gia khoá học sẽ được sử dụng hệ thống học trực tuyến của Techmaster, giúp học viên dễ dàng hệ thống hoá và ôn lại kiến thức đã học trên lớp thông qua các video, mã nguồn, các bài quiz và tài liệu đính kèm

Giáo trình
0. MongoDB căn bản
1. Bonus: Thao tác với MongoDB trên Windows
 • Schema
 • Các kiểu dữ liệu
 • Quan hệ 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều.
2. MySQL: Giới thiệu & cài đặt môi trường
3. Đọc dữ liệu với SELECT
6. Tạo database và tạo bảng
 • Tạo DATABASE
 • Các kiểu dữ liệu thường gặp
 • Tạo bảng
7. Quan hệ giữa các bảng
 • PRIMARY KEY
 • FOREIGN KEY
 • Quan hệ 1:1
 • Quan hệ 1:nhiều
 • Quan hệ nhiều : nhiều
8. Lấy dữ liệu từ nhiều bảng với lệnh JOIN
 • Giới thiệu
 • INNER JOIN
 • LEFT JOIN và RIGHT JOIN
 • FULL JOIN
9. SQL nâng cao
 • View
 • Sub-Query
 • Stored Procedure
 • Trigger
 • EXPLAIN ANALYZE
 • Index
 • Transaction
Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu
2800000đ
10 buổi thực hành tại phòng lab
Đánh giá
4.8 sao
5 người đánh giá
Lê Thế Hoàng Hải
Lê Thế Hoàng Hải
good enough
Trần Mạnh Cường
Trần Mạnh Cường
Nội dung cô đọng, dễ hiểu
Lê Thành Công
Lê Thành Công
Thầy giáo dạy nhiệt tình, luôn sẵn sàng support học viên
Trần Tuấn Long
Trần Tuấn Long
Hà Huy Hoàng
Hà Huy Hoàng
Học xong khóa này thấy yên tâm hơn về kiến thức SQL
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2800000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần