Giới thiệu

Database là gì ?

 

 • " Database cụm từ được sử dụng nhiều trong giới công nghệ thông tin, dữ liệu, lập trình phần mềm, lập trình website,...
 • Cơ sở dữ liệu (Database) thường được dùng như bảng biểu, lược đồ, truy vấn, báo cáo, những đối tượng khác,... sẽ được tập hợp trong một tổ chức gọi là Database. 
 • Database tồn tại dưới dạng tập tin trong hệ điều hành máy tính hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu và được lưu trữ trên thiết bị có chức năng ghi nhớ ổ cứng, địa CD và USB.
 • Database có vai trò rất quan trọng trong công tác làm việc với dữ liệu, không có database thì mọi thao tác kết nối sẽ không thể thực hiện thành công được.

 Đặc điểm của DataBase 

 

 • Đặc điểm của database (cơ sở dữ liệu) chính là có thể truy xuất thông tin, dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, thông tin từ cơ sở dữ liệu được đảm bảo nhất và toàn vẹn dữ liệu, không hề có sự trùng lặp thông tin, nếu có thì tỷ lệ rất thấp. Một cơ sở dữ liệu database có thể có nhiều người sử dụng cùng một lúc.
 • Cơ sở dữ liệu giúp  việc thông tin lưu trữ không bị trùng lặp giúp đảm bảo tính thông nhất cũng như toàn vẹn của dữ liệu.

Học gì để sử dụng cơ sở dữ liệu 

Ngôn ngữ chính sử dụng trong các cơ sở dữ liệu là SQL (đọc là sequel).

SQL (Structured Query Language) được tạo ra những năm 1970 bởi IBM và sử dụng trong các cơ sở dữ liệu quan hệ.. Các mô hình quan hệ là cách bạn tổ chức dữ liệu thành hàng và cột (hãy coi chúng như một bảng Excel). Mỗi cột được thiết kế cho một kiểu dữ liệu và nó có thể đòi hỏi dữ liệu phải đúng định dạng. Và mỗi hàng, hay một bản ghi, chứa một ID riêng biệt hay các khóa.

Các bản ghi được lưu trữ trong thành một tập hợp gọi là bảng. Tập hợp các bảng tạo nên toàn bộ khung cơ sở dữ liệu

Có ba hệ cơ sở dữ liệu SQL chính là:

 • MySQL (sử dụng cho PHP và các ứng dụng open source)
 • Microsoft SQL Server (sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng .NET)
 • PostgreSQL (open source).

Tầm quan trọng của SQL 

 •  Hầu hết mọi ngôn ngữ lập trình đều có hỗ trợ SQL. Có thể đến như MS Access, MS Visual Basic, MS Visual Foxpro, DBase, Paradox, DB2, Oracle....
 • SQL có khả năng đáp ứng hầu hết các yêu cầu đối với việc phân tích, cập nhật dữ liệu từ các bảng
 • Kết nối với dữ liệu trên máy chủ (Server) và Kết hợp các trang Web với CSDL bằng lệnh SQL .

Khóa học phân tích - thiết kế - SQL Server 

 • Khóa mini- course 8 buổi cô đọng : Ứng dụng vào các ví dụ thực tế từ buổi học số 1 đến buổi số 8.
 • Nắm vững được ngôn ngữ truy vấn cấu trúc SQL ( lập trình viên, tester, QA, BA,..) - Hoàn thiện kiến thức học Back -end nhanh chóng ( Java, PHP, C#).

Cập nhật Lịch Khai Giảng 

 

 

 

 

Giáo trình

45 Bài học
0 Videos
0 Quizzes

CHỌN GÓI KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI BẠN

      On lab more_vert
1,600,000 VND
 • Thảo luận trực tiếp trong bài
 • Được giảng viên chấm bài và nhận xét
 • Tham gia nhóm thảo luận Facebook
 • Hỗ trợ trực tiếp
 • Học tại phòng lab
On labclose

Khóa Học SQL 8 Buổi  Cô Đọng & Dễ hiểu