Lập trình Java căn bản - nâng cao
Mô tả

Khóa học lập trình Java cơ bản. Mỗi bài học là một ví dụ cụ thể. Học viên có toàn bộ mã nguồn và được hướng dẫn từng bước để thực hiện. Học viên đăng ký học được xem học liệu vĩnh viễn. Khóa học liên tục được cập nhật bài giảng mới, công nghệ mới khi cần thiết.

7 điểm nổi bật của khoá học:

 1. Video chất lượng cao, mã nguồn minh hoạ được kiểm thử có trắc nghiệm để sinh viên tự kiểm tra kiến thức. Xem vĩnh viễn !
 2. Nhiều video bonus nâng cao, liên tục cập nhất hàng tháng. (khoá học khác được làm từ 2015 !)
 3. Cập nhật tính năng mới nhất của Java 8, 9, 10: Lambda Expression, JShell, Interface API (các khoá học Java trên mạng chỉ cập nhật đến Java 6 hoặc 7)
 4. Dạy lập trình hướng đối tượng kỹ và dễ hiểu, nhiều ví dụ minh hoạ
 5. Dạy cả Design Pattern. (Các khoá học khác không dạy !)
 6. Có video hướng dẫn lập trình giao diện Java FX (form, vẽ đồ thị). Rất cần cho sinh viên làm đồ án tốt nghiệp
 7. Hướng dẫn lập trình kết nối cơ sở dữ liệu MySQL, JDBC. Rất cần để học lên lập trình Java Spring

Giảng viên:

Nguyễn Đức Hoàng: 11 năm phát triển phần mềm, hiện đang tự phát triển kênh youtube chia sẻ kiến thức lập trình với hơn 700 videos (giảng bằng tiếng Anh và tiếng Việt).

Lớp Java được đào tạo dưới 2 mô hình : Lớp học trực tuyến đăng ký ngay xem video bài giảng và lớp học phòng lab học trực tiếp tại trung tâm Techmaster. ( Lưu ý : Nội dung lớp học onlab học thực hành, ví dụ trực quan và vận dụng thực tế. Đảm bảo kiến thức nền tảng sau mỗi khóa học)

Link group facebook:

https://www.facebook.com/groups/554817598286642

 

 

Phương pháp học

Học viên có tài khoản riêng để truy cập vào hệ thống đào tạo trực tuyến của Techmaster. Khóa học có nhiều section, mỗi section có nhiều lesson là một video khoảng 7-15 phút hướng dẫn thực hành. Sau mỗi video là 4-5 câu hỏi quiz. Các lesson về sau thường là bài tập lập trình: hoàn thiện một ứng dụng cụ thể, hoặc fix lỗi các đoạn code cụ thể để rèn luyện tư duy đọc mã nguồn của học viên.

Các bạn định hướng tìm các khóa Java thực thành có thể tham khảo tại đây. 

Giáo trình
0. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java và các kiểu dữ liệu cơ bản
 •  Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
 •  Kiểu dữ liệu số(float, int, double) và xâu ký tự(String)
 •  Ép kiểu ngầm định và kép kiểu tường minh-Implicit và Explicit casting
 •  Định nghĩa các hằng số(constant) và quy tắc đặt tên(coding convention) trong Java
 •  Một số biểu thức và hàm toán học pow(hàm mũ), sin, cos
 •  Lấy thời gian hiện tại và làm việc với các đại lượng giờ, phút, giây
1. Các cấu trúc lệnh if, switch, for, while
 •  Câu lệnh rẽ nhánh if và vòng lặp while
 •  Ví dụ về tính chi phí vận chuyển một kiện hàng tuỳ theo cân nặng(Cost of shipping)
 •  Vòng lặp for và ví dụ với bản cửu chương
 •  Sử dụng break và continue trong vòng lặp
 •  Áp dụng câu lệnh switch case lấy tên năm theo Âm lịch và tháng Dương lịch
 •  Sử dụng biểu thức logic để kiểm tra một năm bất kỳ là năm nhuận(leap year)
 •  Ứng dụng quay xổ số(lottery): Nhập vào một số cho biết số tiền trúng thưởng
2. Lớp(class) và đối tượng(object) trong Java
 •  Định nghĩa class và khởi tạo đối tượng - các khái niệm field, method, hàm constructor
 •  Các hàm getter, setter là gì?.Ví dụ về lấy giá trị các trường có kiểu private
 •  Định nghĩa class và đối tượng hình tròn. Tạo các phương thức tính chu vi, diện tích
 •  Tính kế thừa(inheritance) và sử dụng class Rectangle để tính toán đối tượng hình chữ nhật
 •  Phương thức và thuộc tính static.Phân biệt static với instance
3. Biểu thức Lambda và làm việc với tập hợp các đối tượng
 •  Tạo danh sách các thành viên công ty và sắp sếp theo các tiêu chí khác nhau(dùng biều thức Lambda)
 •  Lọc dữ liệu với Predicate và truyền các điều kiện dạng Lambda Expression
 •  Truyền các hàm dưới dạng tham số đầu vào của hàm khác
 •  Duyệt, lọc dữ liệu danh sách Person sử dụng Predicate kết hợp stream và filter
 •  Kết hợp map với Lambda Expression, ánh xạ các Collections
4. Abstract Class trong Java
 •  Quản lý cổ phiếu với class Stock và vẽ biểu đồ UML(Unified Modelling Language)
 •  Abstract class và ví dụ với bài toán đối tượng hình học(GeometryObject)
 •  Sử dụng AbstractMap để lưu các kiểu dữ liệu dạng Key-Value
5. Builder pattern và ứng dụng của Builder Pattern
 •  Định nghĩa các class và object nhiều thuộc tính với BuilderPattern
 •  Khởi tạo đối tượng sử dụng kết hợp BuilderPattern và biểu thức Lambda
6. Các kiểu dữ liệu tập hợp(Collections)
 •  Tạo danh sách(List) các đối tượng Product quản lý sản phẩm
 •  Thay thế List bằng Map, Set và so sánh ưu, nhược điểm từng loại
 •  Làm việc với Queue trong Java
7. Interface trong Java
 •  Interfaces là gì và ví dụ với Interface trong Java
 •  So sánh các đối tượng khác nhau sử dụng Comparable Interface
 •  Nhân bản các đối tượng với Cloneable Interface
8. Vào ra dữ liệu với File
 •  Đọc, ghi dữ liệu danh sách toạ độ x,y từ file text
 •  Đọc, ghi, tính toán dữ liệu trên file Excel với nhiều Sheet khác nhau
9. Singleton pattern trong Java
 •  Singleton Pattern là gì và khi nào sử dụng
 •  Ví dụ với Singleton pattern, lưu trữ các đối tượng Global, Logger
10. Xử lý ngoại lệ, bắt lỗi(Exception Handler) trong Java
 •  Xử lý ngoại lệ-Exception Handle. Ví dụ vói Exception có sẵn trong Java
 •  Tự tạo và tuỳ biến riêng các Exception
11. Multithread - Xử lý đa luồng
 •  Giới thiệu về Multithread và ví dụ về 2 chạy nhiệm vụ A, B chạy song song
 •  Ví dụ về Multithread thực hiện nhiều công việc khác nhau. So sánh với trường hợp ko sử dụng multithread
12. Lập trình giao diện với JavaFX-FlowPane và GridPane
 •  Giới thiệu về Maven và quản lý dự án, thêm bớt thư viện với Maven
 •  Sử dụng FlowPane viết giao diện nhập thông tin người dùng
 •  Sử dụng GridPane hiện form nhập thông tin vay trả góp
 •  Truyền dữ liệu giữa các màn hình(Stage) khác nhau
13. JavaFX - Hiện danh sách dạng Excel với TableView
 •  Sử dụng TableView hiện danh sách sản phẩm và chọn sản phẩm
 •  Sự kiện doubleclick trên TableView và hiện chi tiết nội dung từng sản phẩm đã chọn trong TableView
 •  Chỉnh sửa dữ liệu từng hàng(row) trong TableView
 •  ContextMenu xử lý sự kiện bấm chuột phải. Xem và xoá từng bản ghi
14. Vẽ đồ thị với JavaFX
 •  Dùng LineChart vẽ biểu đồ chứng khoán theo năm
 •  Vẽ biểu đồ cột(bar chart) doanh thu công ty trong 12 tháng
 •  Lấy dữ liệu từ File Excel để vẽ các hình
 •  Vẽ biểu đồ quạt(pie chart) hiện thông tin tỉ lệ người dùng các loại smartphone
15. Cơ sở dữ liệu MySQL
 •  Giới thiệu về MySQL, cài đặt XAMPP, quan hệ 1-n, một số lệnh cơ bản
 •  Các câu lệnh thêm-insert, sửa-update, query-truy vấn dữ liệu trong MySQL
 •  Thực hành các câu lệnh delete-xoá, join 2 bảng, lọc dữ liệu trong MySQL
16. Kết nối cơ sở dữ liệu trong Java với JDBC
 •  Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL dùng thư viện JDBC
 •  Thao tác cơ bản với DB: Thêm và query danh sách bản ghi. lọc dữ liệu
 •  Chỉnh sửa và xoá các bản ghi dùng JDBC với MySQL
 •  Viết các hàm xoá(delete), cập nhật(update) một bản ghi trong bảng Category
 •  Xây dựng màn hình DetailCategory hiện thông tin chỉnh sửa, thêm mới 1 Category
 •  Thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa bản ghi trên màn hình DetailCategory
17. Lập trình cơ sở dữ liệu với Hibernate Framework
 •  Giới thiệu về Hibernate Framework,tạo các file Model,Config và query dữ liệu trong MySQL DB
 •  Query dữ liệu trong MySQL với Hibernate Framework
 •  Thực hiện các chức năng thêm, sửa, xoá- insert update delete CSDL MySQL với Hibernate
18. Biểu thức chính quy-Regular Expression trong Java
 •  Giới thiệu về biểu thức chính quy-Regular Expression và một số ví dụ về Regex
 •  Sử dụng Regex đọc và lấy danh sách địa chỉ email từ 1 file text
 •  Lấy danh sách các bộ phim từ 1 file HTML, dùng group trong Regex
 •  Lấy danh sách các phim từ một đường link URL, giả lập Chrome
thumbnail
500000đ
Học trực tuyến
19 phần, 70 bài học
Đánh giá
3 sao
10 người đánh giá
Đỗ Xuân Tùng
Phù hợp cho newbie. Có video để ôn lại. Bài tập trên lớp, khác và khó hơn trong video.
Đào Xuân Nam
Mình xem nhiều video thầy Hoàng trên YouTube nên quyết định học. Lớp offline có nhiều điều kiện hỏi và được thầy chữa bài hơn là học trực tuyến.
Đàm Thu Hoài
Đã được gặp thầy Hoàng. Không giống như mình hy vọng ở trên Youtube. Tuy nhiên dạy dễ hiểu.
Nguyễn Thế Long
Đã học Java ở trường đại học rồi. Hy vọng sẽ được giao nhiều bài tập phức tạp hơn.
sao em không vào phần bài tập để xem đề được nhỉ
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
500000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần