C# qua 30 ví dụ lập trình
Mô tả

Lưu ý: khóa học được cập nhật với C# 7, có thể biên dịch chạy với .NET Core Framework

Bạn mới bắt đầu học lập trình? Bạn muốn học thêm một ngôn ngữ lập trình mới? C# là một ngôn ngữ tuyệt vời có thể chạy đa nền tảng và được sử dụng rộng rãi để phát triển nhiều kiểu ứng dụng. Với C#, bạn có thể xây dựng ứng dụng mobile cho Windows, Android và iOS, games, web sites và ứng dụng desktop.

 

 

banner khóa c# căn bản

Khóa học này dành cho ai?

 • Người mới toàn tập (dù bạn chưa biết gì về lập trình cũng đừng lo lắng, khóa học này sẽ giúp bạn bắt đầu niềm yêu thích với lập trình)
 • Bất kì lập trình viên nào muốn học hay tìm hiểu về 1 ngôn ngữ mới
 • Hoặc là bất kì ai có hứng thú trau dồi và học tập thứ mới để não bộ mình tư duy 

Yêu cầu kỹ thuật - công nghệ sử dụng?

 • Môi trường cài đặt .NET Core 2. Tải và cài đặt
 • Công cụ - IDE : Visual Studio Code. Tải và cài đặt
 • Máy tính chạy Win (từ win 7 trở lên), Mac ( từ macOS 10.12 "Sierra" trở lên) hoặc Linux

Tại sao là C#? 

 • C# được phát triển bởi Microsoft và nhận được rất nhiều đầu tư, hỗ trợ. Xuyên suốt lịch sử C# đc nâng cấp và hỗ trợ không ngừng
 • Trước đây chạy trên nền .NET framework là một trong những nền tảng lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ nhất. Và từ 2015, chúng ta đã có bản .NET Core được hỗ trợ đa nền tảng và mã nguồn mở. C# luôn là một ngôn ngữ phổ biến nhưng với sự ra đời của .NET Core giúp cho C# càng trở nên hấp dẫn. 
 • Chặt chẽ, hướng đối tượng và ổn định trên các nền tảng khác nhau
 • Biết C# cũng giúp bạn nắm bắt các ngôn ngữ dựa theo C như Java, C, C++,... dễ dàng hơn

Bạn sẽ học được gì? 

 • Làm quen với lập trình và công cụ cần thiết
 • Nắm rõ các khái niệm nền tảng của C#
 • Xử lý dữ liệu, điều kiện, vòng lặp, ...
 • Nâng cao tư duy logic bằng cách dùng C# để giải một số thuật toán căn bản
 • Tạo ứng dụng chạy trên console (terminal). Ví dụ tạo game rắn săn mồi
 • Khái niệm lập trình hướng đối tượng

 

 

 

Giáo trình
0. Cài Đặt Môi Trường và Hello World
 •  Cài Đặt .NET SDK, Visual Studio Code và tạo ứng dụng Hello World
 •  Cài Đặt Visual Studio 2017 trên Wins
 •  Giải thích ứng dụng HelloWorld - Cấu trúc thư mục
 •  Nhận dữ liệu đầu vào (args, Console.ReadLine)
1. Biến và kiểu dữ liệu (Variable & Data types)
 •  Khai báo biến và một số kiểu dữ liệu cơ bản
 •  Cách chuyển đổi kiểu dữ liệu
 •  Cách khai báo hằng số và biến với var
2. Câu lệnh và các toán tử (Expressions & Operators)
 •  Các toán tử cơ bản
3. Xử lý lỗi (Error Handling)
 •  Xử lý ngoại lệ (Exceptions)
 •  Tự khai báo lỗi
4. Xử lý điều kiện (Conditional Statements)
 •  If - Else
 •  Tiếp tục điều kiện if - else if - else & toán tử ba ngôi
 •  Switch - Case
5. Xử lý vòng lặp (Iteration Statments)
 •  For loop
6. Làm việc với chuỗi (String & StringBuilder)
 •  Một số phương thức xử lý phổ biến
7. Làm việc với mảng (Arrays)
 •  Arrays - Mảng và một số phương thức phổ biến
8. Một số kiểu đặc biệt: Enum, Struct
 •  enum
 •  struct
9. Làm việc với tập hợp (Collections)
 •  ArrayList & Generic Collections
 •  Stack & Queue
10. Mini project: Dựng game rắn săn mồi trên console
 •  Giới thiệu game - kết quả sản phẩm sau series
 •  Khởi tạo dự án - một số phương thức thao tác trên Console
 •  Vẽ hình trên terminal và nhận thao tác di chuyển qua bàn phím
 •  Vẽ con rắn bằng tập hợp các điểm
 •  Di chuyển con rắn bằng phím mũi tên
 •  Rắn ăn đồ ăn và dài thêm
 •  Rắn chết khi đâm vào tường hoặc bản thân nó
 •  Tạo luồng (thread) để con rắn tự động di chuyển (phần 1)
 •  Tạo luồng (thread) để con rắn tự động di chuyển (phần 2)
 •  Cập nhật điểm và hoàn thiện game
11. Giới thiệu lớp và đối tượng (class & object)
 •  Khái niệm lớp và đối tượng - Cách khai báo và khởi tạo
 •  Static class - Lớp tĩnh
 •  Constructor - Hàm khởi tạo
 •  Get - Set Accessors
12. Lập trình hướng đối tượng cơ bản (Basic OOP)
 •  Encapsulation - Tính đóng gói
 •  Inheritance - Tính kế thừa
 •  Polymorphism - Tính đa hình
 •  Abstract Class - Lớp trừu tượng
 •  Abstract Class vs Interface
 •  Interface
13. Xử lý File (File I/O)
 •  Cách lấy thông tin về một file, thư mục, ổ cứng
14. Delegates & Events
 •  Delegate là gì và sử dụng Delegate
 •  Một số kiểu Delegates có sẵn trong .NET
15. Sử Dụng SQL Server Với .NET Core & VS Code
 •  Cài đặt SQL Server
 •  Cài đặt SQL Server Operations Studio (giao diện để tương tác với SQL Server)
 •  Cài đặt MSSQL trên VS Code
 •  Ví dụ với MSSQL trên VSCode
thumbnail
800000đ
Học trực tuyến
16 phần, 47 bài học
Đánh giá
4 sao
6 người đánh giá
Vương Đức Anh
Cô giáo giảng dễ hiểu. Code ngắn ngọn. Mình hài lòng khoá học này.
Trần Thành Nam
Khoá học chưa hoàn thành hết các video phía sau. Giảng viên hãy bổ xung ngay. Mình xem các video, ví dụ đầu tiên. Hiểu được ok !
Huge Jack Man
Xem nhiều video tuts dạy lập trình C# trên Youtube miễn phí rồi. Các video trong khoá học này do giảng viên nữ dạy. Mình thấy cũng kỳ kỳ. Code chuẩn bị kỹ, dạy dễ hiểu, ngắn gọn. Vote để tiếp tục làm thêm nhiều video mới
Lan Huong
Giọng nghe ái ái. Cứ tưởng thầy giáo dạy. Hôm nay mới biết là cô giáo dạy. Chất lượng bài giảng ok. Nếu có sẵn luôn bài giải sẵn trong bài giảng thì tốt.
SieuNhanAptech
Tôi học cơ khí ĐHBK. Đã học Aptech 6 tháng lớp tối. Mà code vẫn mông lung. Chủ yếu do lười. Giờ phải đi xin việc nên học tập trung hơn nên xem video - code thấy ổn. Cần thêm nhiều video giảng chuyên sâu nữa. C# qua 60 ví dụ lập trình đi. 30 ít quá.
Trước
Sau
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
800000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE