Giới thiệu

Khoá học này rèn tư duy lập trình cho người mới bắt đầu sử dụng ngôn ngữ C sau đó là C++.

Công cụ lập trình là DevC, hoặc XCode hoặc CLion. 

Giáo trình

3 Bài học
0 Videos
0 Quizzes

CHỌN GÓI KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI BẠN

      Thực hành lab more_vert
2,500,000 VND
  • Thảo luận trực tiếp trong bài
  • Được giảng viên chấm bài
  • Thực tập trực tiếp tại Techmaster
  • Học tại phòng lab
Thực hành labclose

Thực hành trong 1 tháng, học liên tục

Hỗ trợ trực tuyến