Làm chủ Linux
Mô tả

Khóa học Làm chủ Linux hướng dẫn những kỹ năng thực dụng, dùng hàng ngày để làm việc với hệ thống Linux. Đây là những bài giảng đúc kết từ kinh nghiệm thực tế quản lý - phát triển hệ thống.

linuxƯu điểm

 • Không yêu cầu trình độ đầu vào, không yêu cầu tư duy logic cao. Xem video là có thể tự học được.
 • Cập nhật những tính năng mới, xu hướng mới sử dụng Linux.
 • Biến việc quản lý Linux nhàm chán thành niềm vui nhờ việc tận dụng các gói phần mềm bổ trợ.
 • Hướng dẫn một số biến thể Linux thịnh hành ở các data center, cloud, ...

 

Đối tượng

 • Những ai muốn trở thành SysAdmin, DevOps, quản lý server, hệ thống của công ty.
 • Web developer, đặc biệt là backend developer. Giúp các bạn có thể tự quản lý, deploy sản phẩm lên server.
 • Những ai thích mày mò, học tập nâng cao trình độ bản thân.

 

Giáo trình
0. Tổng quan về máy tính
 •  Giới thiệu các thành phần của máy tính
 •  Các phần cứng cơ bản của máy tính
 •  Cách máy tính hoạt động
 •  Các nút và cổng kết nối trên máy tính để bàn
1. Cài đặt môi trường
 •  Hệ điều hành Linux
 •  Các biến thể Linux - Linux Distro
 •  Cài đặt Ubuntu Server
 •  Cài đặt Ubuntu Desktop
2. Alpine Linux
 •  Cài đặt Alpine
 •  Trình quản lý gói phần mềm apk trên Alpine
3. Cấu trúc hệ điều hành
 •  Hệ điều hành Centos
 •  Hệ điều hành Ubuntu
 •  File system
4. File & Folder
 •  Một số lệnh cơ bản Phần 1
 •  Một số lệnh cơ bản Phần 2
 •  Tìm kiếm tệp, thư mục
 •  Nén, giải nén
5. Users & Groups
 •  Users và Groups
 •  Phân quyền User và Group Phần 1
 •  Phân quyền User và Group Phần 2
 •  Phân quyền User và Group Phần 3
6. Cài đặt phần mềm
 •  Package management
 •  Repositories
 •  Cài đặt phần mềm từ Source
7. Network
 •  SSH
 •  SCP
 •  TCP/IP Networking
 •  DNS
 •  DHCP, Dynamic and Static Addressing
8. Process & Services
 •  Process
 •  Service
 •  Service Cron
9. Terminal Shell
 •  Giới thiệu FishShell
 •  Cài đặt FishShell
 •  Gỡ bỏ FishShell
 •  FishShell và Git
 •  Một số lệnh Bash căn bản
 •  SoftLink khác HardLink thế nào
 •  Lấy thông số từ hệ thống Linux, Unix
 •  htop - Quản lý theo dõi tiến trình
 •  htop trên Mac
10. VIM editor
 •  VIM so với nano
 •  Cài đặt VIM và NeoBunble
 •  Các thao tác cơ bản trong VIM
 •  Syntax Highlight trong VIM
 •  Lập trình Python trong VIM
 •  Lập trình C++ trong VIM
 •  Lập trình Golang trong VIM
11. Bash scripting
 •  Bash Script
 •  Biến, tham số
 •  Lệnh điều kiện
 •  Lệnh vòng lặp
 •  SED, AWK
 •  Input, Output
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
400000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần