Xây dựng website bán hàng với Magento 2
Mô tả

Magento là một mã nguồn mở tạo web thương mại điện tử nổi tiếng được viết trên ngôn ngữ PHP - Ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Khóa học này sẽ hướng dẫn cách tạo ra một website thương mại điện tử một cách nhanh chóng với Magento 2.

 

Yêu cầu

Để tham gia khóa học, bạn cần phải có tư duy lập trình và phải nắm được những kiến thức cơ bản sau:

 • HTML, CSS, Javascript để thiết kế giao diện frontend, chỉnh sửa cũng như tạo theme trong Magento.
 • PHP cơ bản, sẽ dùng để lập trình, customize extension trong Magento.
 • Biết 1 chút về Linux để cấu hình, cài đặt Magento trên server.

 

Kết thúc khóa học bạn sẽ học được gì?

 • Xây dựng một website thương mại điện tử hoàn chỉnh với Magento 2 (lưu ý, nội dung trong khóa học chỉ cập nhật đến phiên bản 2.1).
 • Lập trình, customize module, theme cơ bản trong Magento.

 

 

Giáo trình
0. Mở đầu
 •  Giới thiệu về Magento 2
 •  Cài đặt Magento 2
1. Tạo website bán hàng
 •  Cấu hình website
 •  Tạo danh mục sản phẩm
 •  Tạo sản phẩm
 •  Attribute và Attribute Set
 •  Quản lý khách hàng
 •  Quản lý đơn hàng
 •  Payment methods và Shipping methods
 •  Khuyến mãi
 •  Báo cáo
 •  Phân quyền quản lý
 •  Page, Block và Widget
 •  Cài đặt gói ngôn ngữ Tiếng Việt
2. Lập trình Extension cơ bản
 •  Cài đặt môi trường lập trình
 •  Module Hello World
 •  Layout, Block và Template
 •  Module Dự báo thời tiết
 •  Setup scripts
 •  Model
 •  Collection
 •  Module Quản lý Banner phần 1 - Backend Router
 •  Module Quản lý Banner phần 2 - Backend Menu
 •  Module Quản lý Banner phần 3 - Listing
 •  Module Quản lý Banner phần 4 - Forward & Redirect
 •  Module Quản lý Banner phần 5 - ACL
 •  Module Quản lý Banner phần 6 - Form
 •  Module Quản lý Banner phần 7 - Data Processor
 •  Module Quản lý Banner phần 8 - Image Uploader
 •  Module Quản lý Banner phần 9 - Inline edit, Mass action
 •  Module Quản lý Banner phần 10 - Widget
3. Lập trình theme
 •  Khai báo theme
 •  CSS compilation
 •  Less variable
 •  Chỉnh sửa Layout phần 1
 •  Chỉnh sửa Layout phần 2
 •  Sử dụng thư viện CSS (Less)
 •  Chỉnh sửa Template phần 1
 •  Chỉnh sửa Template phần 2
 •  Translations
4. Lập trình Extension nâng cao
 •  Entity Attribute Value (EAV)
 •  EAV Attributes
 •  EAV Model
 •  Module Quản lý Banner 2
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
400000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần