Web Frontend nâng cao với React

React là một thư viện Javascript được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng. Nó giúp xây dựng các ứng dụng lớn, có nhiều thao tác phức tạp từ người dùng. Rất nhiều trang web lớn đã áp dụng React vào việc xây dựng UI như: facebook.comwordpress.comairbnb.com, dropbox.com, ...

 

Mục tiêu của khóa học

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về React qua ví dụ cụ thể (version 16.x, React Hooks + Function Component).
 • Nắm được các bước xây dựng nên các thành phần của ứng dụng bằng React và lối tư duy theo phong cách React (áp dụng khi học các framework tương tự như VueJS và AngularJS).
 • Giới thiệu SPA và SSR, hướng dẫn sử dụng Next.js cho các website cần SEO tốt.

 

Yêu cầu

 • Đã có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, Javascript
 • Đã từng lập trình web Frontend, biết sử dụng các thư viện như jQuery, Bootstrap.
Giáo trình
0. Giới thiệu React
 • Cài đặt môi trường lập trình
 • JSX
 • React trên Browser
 • Create React App
1. Component cơ bản
 • Function Component và Class Component
 • State
 • Props
 • Lifecycle
2. Render Element
 • Conditional Rendering
 • Render List
3. Xử lý sự kiện
 • Xử lý sự kiện trong 1 component
 • Xử lý sự kiện từ component khác
4. Component nâng cao
 • Higher Order Component
 • Composition vs Inheritance
5. React Hooks
 • Giới thiệu React Hooks
 • Sử dụng State Hook
 • Sử dụng Effect Hook
6. REST API + Firebase
 • Giới thiệu REST API + Postman Tool
 • Giới thiệu Firebase
 • Kết nối React app với Server qua REST API
 • Kết nối React app với Firebase
7. Next.js
 • Serverside Rendering với Next.js
 • Routing trong Next.js
 • Layout, Page & Component
 • Styling Component
 • Tích hợp Redux vào app
 • Fetching data
 • Deploy app
thumbnail
3240000đ
3600000đ
18 buổi thực hành tại phòng lab
Có sản phẩm thực tế sau khoá
Hỗ trợ học phí khoá tiếp theo
Đánh giá
4 sao
3 người đánh giá
Phan Hoàng Nam
Các ví dụ sử dụng trong khóa học rất thực tế, có thể áp dụng ngay vào công việc được.
Nguyễn Đức Việt
Được thực hành nhiều với sản phẩm cụ thể và giảng viên hỗ trợ rất nhiệt tình.
Nguyễn Tùng Lâm
Thời lượng khóa học hơi dài
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3240000đ
3600000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
Đóng theo đợt
3240000đ
3600000đ
Học viên có thể đóng thành nhiều đợt
FREE