Node.js xây dựng web site tốc độ cao
Mô tả

Phương pháp đào tạo hoàn toàn mới: Flip Learning. Học viên xem bài giảng trực tuyến, trả lời quiz, làm bài tập đẩy lên github, giảng viên sẽ teamview chấm bài, góp ý, hướng dẫn. Dạy chậm chắc làm từ A-Z theo nhiều video ngắn để làm sản phẩm. Chỉ dạy làm sản phẩm, không dạy lý thuyết vụn vặt.

Hình ảnh dự án mẫu sẽ dạy trong khóa học: Arrowjs.io, shop bán hàng trực tuyến, blog, trang âm nhạc 

 • Học lập trình web Nodejs tốt nhất
 • Học lập trình web Nodejs tốt nhất
 • Học lập trình web Nodejs tốt nhất
 • Học lập trình web Nodejs tốt nhất
 • Học lập trình web Nodejs tốt nhất
 • Học lập trình web Nodejs tốt nhất
 • Học lập trình web Nodejs tốt nhất

Node.js được Ryan Dahl giới thiệu 2009 cho phép lập trình JavaScript phía server. Trước đây JavaScript chỉ được coi là một ngôn ngữ đơn giản tạo hiệu ứng hoạt hình, tương tác phía trình duyệt. Cho đến khi Google Chrome sử dụng V8 engine, một bộ dịch, thực thi mã JavaScript nhanh nhất thế giới tính đến nay. V8 được viết bằng C/C++, mã nguồn mở, cho phép bên thứ 3 toàn quyền sử dụng, triển khai trên hệ điều hành khác nhau: Windows, Linux, Unix, MacOSX. Node.js được xây dựng trên V8 và thư viện LibUV cho phép lệnh thực thi hiện tại không ngăn các lệnh kế tiếp chạy luôn: cơ chế Non-Blocking I/O. Tham khảo bài viết "Chuyển sang Node.js - JavaScript thôi các bạn ạ"

Cơ chế Non Blocking I/O giúp máy chủ tạo ít process (hoặc thread) hơn, ít phải luân chuyển giữa các thread để xử lý các tác vụ. Node.js phát triển nhanh chóng mặt. Đến nay các site lớn trên thế giới đã sử dụng Node.js gồm có LinkedIn, Twitter, Walmart, Paypal... Xem danh sách ở đây nhé

Ưu điểm khi học và sử dụng thành thạo Node.js:

 1. Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên Node.js đang tăng. Cộng đồng lớn. Tại Việt Nam có nodejs.vn hoạt động rất mạnh
 2. Dùng làm công nghệ lõi các dự án startup có tính tương tác (tự động cập nhật), tốc độ cao
 3. Chỉ học duy nhất JavaScript lập trình cả máy chủ và trình duyệt
 4. Mã nguồn mở đóng gói dạng module tập trung một chức năng, dễ dàng tái sử dụng hơn dạng cả một framework hoàn chỉnh như ở PHP.

Techmaster có chương trình đào tạo Node.js thực hành thông qua ví dụ thực tế bạn có thể tham khảo 

Giảng viên

 1. Trịnh Minh Cường (JavaScript - Node.js căn bản)
 2. Phan Đức Việt (Express, Arrowjs.io, Socket.io)

Các dự án mẫu trong khóa học

 1. Tạo form đăng ký. Đăng ký gửi email xác nhận
 2. Crawl ảnh của trang web unsplash
 3. Upload và quản lý ảnh
 4. Todo list: Postgresql version – MongoDB version
 5. Tạo chat module với Socket.io
 6. Tạo hệ thống blog hoàn chỉnh với Express
 7. Tạo Blog bằng framework Arrowjs.io
 8. Tạo website bán hàng hoàn chỉnh sử dụng framework Arrowjs.io

 

Giáo trình
0. Cài đặt
 •  Để học phần 1 hiệu quả
 •  Cài đặt cơ bản
 •  Cài đặt Nodejs trên Linux bằng Command Line
 •  Cài đặt Nodejs trên Mac OSX bằng Command Line
 •  Soạn thảo bằng nano, VIM, SubLime Text, WebStorm
 •  Cài đặt Lubuntu, tạo môi trường lập trình từ A-Z
 •  Cài đặt WebStorm và sử dụng căn bản
 •  Lubuntu 15.04 vs Mint Debian 8
1. Lập trình JavaScript
 •  npm init, debug WebStorm, plugins
 •  Array: length, valueOf, join, push, pop, shift
 •  JavaScript Data Types
 •  String Methods
 •  Factorial Function
2. JavaScript Object, byVal, byRef
 •  Khai báo Object
 •  ByVal vs ByRef
 •  Object assign by reference vs assign by copy
 •  Object Prototype
3. Function
 •  Khai báo Function
 •  Blocking khác với non-Blocking function như thế nào?
 •  Blocking, ProcessNextTick, SetTimeout
 •  Khái niệm Synchronous, Asynchronous Function
 •  Khái niệm Synchronous, Asynchronous Function (Phần 2)
4. Git
 •  Git căn bản, quản lý mã nguồn
5. Node Modules
 •  Mở rộng String, sử dụng Mocha, Chai kiểm thử
 •  module.export và require
 •  module.export và class
 •  Ứng dụng tìm kiếm file Path và fs
 •  Ứng dụng tạo inner link cho bài post với fs
 •  Cách học Node.js qua các module
6. ECMAScript 2015
 •  Generator Function
 •  Thao tác với Object và Default Parameters
 •  Arrow Function
 •  Xử lý vòng lặp
7. Viết static web server từ đầu
 •  Viết static web server
8. Download File từ trên Internet
 •  Sử dụng request module để download file
 •  Sử dụng progress module để biểu diễn quá trình download
9. Promise
 •  Promise Bluebird phần 1
 •  Promise BlueBird phần 2: then vs spread
 •  Promise Bluebird phần 3: new Promise
 •  Promise Bluebird phần 4: map
 •  Promise Bluebird phần 5: map tải ảnh từ Internet
 •  Promise BlueBird phần 6: all
 •  Promise BlueBird phần 7: Synchronous-looking với Generator Function
10. Lập trình Socket
 •  Làm quen với Socket
 •  Lập trình UDP
 •  Truyền dữ liệu File bằng UDP - Phần 1
 •  Truyền dữ liệu File bằng UDP - Phần 2
 •  Lập trình TCP: Ứng dụng giám sát - Phần 1
 •  Lập trình TCP: Ứng dụng giám sát - Phần 2
 •  Lập trình TCP: Ứng dụng chat - Phần 1
 •  Lập trình TCP: Ứng dụng chat - Phần 2
 •  Giới thiệu về ZeroMQ và Socket.io
 •  ZeroMQ: Cài đặt trên OSX
 •  ZeroMQ: Cài đặt trên Linux
 •  Lập trình ZeroMQ: Publish - Subscribe
 •  Lập trình ZeroMQ: Request - Response
 •  Lập trình ZeroMQ: Router - Dealer - Cluster
 •  Ứng dụng vẽ bằng Socket.io
11. Cơ sở dữ liệu Postgresql
 •  Cài đặt Postgresql và lệnh PSQL cơ bản
 •  Giới thiệu về Postgresql
 •  Sử dụng PgAdmin - Phần 1
 •  Sử dụng PgAdmin - Phần 2
 •  Index, function, trigger
 •  Tương tác với Postgres bằng Sequelize
 •  Sử dụng pgcli
12. Tạo ứng dụng Todo List
 •  Todo plain HTML, SourceTree
 •  Todo plain HTML + JavaScript
 •  Xây dựng môi trường, kết nỗi dữ liệu qua postgres
 •  Hoàn thiện ứng dụng Todo List
13. PhotoBook project
 •  Viết web service kết nối Postgresql database - GET & POST
 •  Upload binary file - Handle POST
 •  GET-POST-PUT-DELETE
14. Express
 •  Giới thiệu về Express
 •  Express Middleware
 •  Bài tập xây dựng middleware mô phỏng BodyParser
 •  Express Route
 •  Express generator
15. Project 1 : Hệ thống đăng ký và đăng nhập
 •  Giới thiệu Node Authentication
 •  Ví dụ đơn giản về Token based Authentication
 •  Giới thiệu passport
 •  Lập trình giao diện và logic đăng ký
 •  Hoàn thiện phần đăng nhập bằng kịch bản Local
 •  Cookie, session, passport
 •  Hỗ trợ đăng nhập bằng Facebook
16. Project 2: Xây dựng ứng dụng blog
 •  Giới thiệu về project
 •  Phân tích Project
 •  Tạo ứng dụng demo với layout có sẵn
 •  Chuyển đổi theme sang nunjucks và viết models
 •  Hoàn thiện phần view quản lý trang blog
 •  Xây dựng logic tạo mới post
 •  Chức năng sửa xóa bài viết
 •  Phân trang và custom filter Nunjuck
 •  Hoàn thiện ứng dụng blog
17. Project 3: Xây dựng ứng dụng blog với ArrowCMS
 •  Giới thiệu về khóa học
 •  Download và cấu hình ArrowCMS
 •  Cấu hình chi tiết
 •  Cấu trúc feature của ArrowCMS
 •  Folder Library và Plugins
 •  Hệ thống Theme của ArrowCMS
 •  Chọn theme và đưa vào ArrowCMS
 •  Phân tách các thành phần của Theme
 •  Xóa các thành phần không dùng trong theme
 •  Convert phần header của theme
 •  Convert phần content của theme - 1
 •  Convert phần content của theme - 2
 •  Convert right-sidebar tạo widgets hiển thị - 1
 •  Convert right-sidebar tạo widgets hiển thị - 2
18. Project 4: Xây dựng RESTful Webservices
 •  Khái niệm cơ bản về REST
19. Project 6 : Xây dựng ứng dụng shop đơn giản với ArrowCMS
 •  Tổng quan về trang web bán hàng
20. Benchmark : So sánh, đánh giá hiệu năng
 •  Giới thiệu và sử dụng Gatling
 •  Sử dụng Gatling để benchmark
 •  Benchmark tốc độ thực thi các đoạn code
21. Code Camp
 •  Code Camp 1
 •  Code Camp 2
22. Arrowjs Core
 •  Tạo Blog App bằng yo arrowjs
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
1000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE