C++ cơ bản qua ví dụ
Mô tả

Khóa học C++ cơ bản qua ví dụ được thiết kế đặc biệt cho những người mới học, chưa biết gì về lập trình.

 • Khóa học hướng tới rèn luyện tư duy từ đầu cho những người chưa biết gì về lập trình.
 • Các video lý thuyết được giảng dạy chi tiết, cặn kẽ, dễ hiểu, có hệ thống với nhiều ví dụ minh họa sinh động.
 • Sau mỗi video lý thuyết có tối thiểu 3 câu hỏi trắc nghiệm giúp học viên nắm vững kiến thức và gợi mở tư duy.
 • Có nhiều bài tập để rèn luyện kiến thức đã học.
 • Học viên làm bài tập sau đó thảo luận trực tuyến với giảng viên qua Skype và TeamViewer.
 • Học viên thảo luận với các học viên trong lớp thông qua group Facebook, Skype và phần thảo luận dưới mỗi video.
 • Xem điểm và tiến độ học của mình và các bạn trong lớp.
C/C++ là ngôn ngữ lập trình rất mạnh, đa nền tảng, có mặt ở tất cả trong mọi hệ điều hành: Windows, Linux, Unix, Mac, iOS, Android. Người ta gọi C/C++ là ngôn ngữ lập trình dùng để viết lên các ngôn ngữ lập trình khác. Ở đâu cần tốc độ tối đa, ở đó phải dùng C/C++. Node.js được viết bằng C/C++. Các games 3D đỉnh cao phải viết bằng C/C++ (Unreal 3D, Cocos2D-X). Unity3D tuy cho lập trình viết mã bằng C# nhưng bản thân nó lại được viết bằng C++. Trình duyệt Chrome, Safari, FireFox, các phần mềm mã nguồn mở nổi tiếng như MySQL, Postgresql, Torrent, Unikey, VLCPlayer phải viết bằng C/C++ để cross platform và tối ưu tốc độ thực thi. So sánh tốc độ thực thi giữa Java với C++ hay C# với C++ đều cho thấy C/C++ luôn là vua tốc độ. Theo chỉ số Tiobet Index tháng 3/2015, C đứng vị trí số 1 còn C++ đứng vị trí số 4 về nhu cầu sử dụng trên thế giới.

Giảng viên:

Trịnh Minh Cường: 18 năm phát triển phần mềm. Xem CV
Trợ giảng Nguyễn Tuấn Minh, lập trình viên di động FSoft - Techmaster
Trang thiết bị đào tạo tại Techmaster

Điều kiện đăng ký học:

C/C++ được giảng dạy tại một số trường đại học tại Việt nam. Sau đó theo trào lưu, người ta chuyển sang dạy Java, hoặc C# hoặc PHP: dễ học hơn, nhìn thấy ngay kết quả, giao diện bắt mắt làm học viên phấn khích. Thế nhưng công việc cần lập trình C/C++ vẫn tăng đều, cần người có kiến thức vững chắc, kinh nghiệm tốt. Thời kỳ Internet Of Thing (các thiết bị kết nối mạng) đã đến. Các công ty Việt nam hay nước ngoài ở VN ngày càng chú trọng xây dựng sản phẩm kết hợp phần cứng, điện tử. Các studio games sử dụng Cocos2D-X hay Unreal 3D tại Việt nam ngày một tăng. Thế mà sinh viên học CNTT mới nghe đến C/C++ đã ngại ngần vì những lý do hết sức buồn cười như con trỏ, quản lý bộ nhớ khó học.

Giáo trình
0. Thông tin chung về C++
 •  C++ ngôn ngữ khó học nhưng mạnh
 •  Lịch sử ngôn ngữ C++
1. Cài đặt môi trường, IDE
 •  Windows: Visual Studio
 •  Hướng dẫn cài đặt CLion trên Windows
 •  CLion - XCode, công cụ soạn thảo C++
 •   Gnu C++ compiler biên dịch mã nguồn
 •  Debug gỡ rối XCode CLion
2. C++ cơ bản
 •  Cấu trúc một chương trình C++ qua VD in ra màn hình
 •  Comments - Chú thích code
 •  Cơ bản về biến
 •  Vào ra cơ bản với cout, cin, endl
 •  Câu lệnh, khối lệnh, khoảng trắng và format code
 •  Error và kỹ thuật gỡ rối (debug) chương trình C++
3. Quản lý mã nguồn bằng bitbucket và Source tree
 •  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bitbucket và sourcetree
4. Biến và hằng số - Các kiểu dữ liệu cơ bản
 •  Khai báo và khởi tạo biến
 •  Nguyên tắc đặt tên biến, từ khóa trong C++
 •  Phạm vi sử dụng của biến
 •  Kiểu dữ liệu cơ bản, kích thước biến, sizeof
 •  Kiểu số nguyên integer
 •  Kiểu số thực - floating point
 •  Kiểu boolean
 •  Kiểu kí tự - Character
 •  Số (Literals) và hằng số (constant)
 •  Ép kiểu dữ liệu
 •  BT : Chương trình làm tròn số nguyên dương
5. Toán tử - Operators
 •  Toán tử gán
 •  BT : Đổi giá trị hai biến
 •  Toán tử số học và các toán tử tổ hợp
 •  Toán tử so sánh
 •  BT : Giải phương trình bậc nhất và bậc hai
 •  BT : Chương trình rút tiền tại máy ATM
 •  Toán tử logic
 •  Toán tử tăng giảm (++ và --)
 •  Thứ tự ưu tiên các toán tử
6. Cấu trúc điều khiển
 •  Cấu trúc điều khiển và câu lệnh if else
 •  BT : Luyện tập câu lệnh rẽ nhánh if else
 •  Câu lệnh switch case
 •  BT : Luyện tập câu lệnh switch case
 •  Vòng lặp và câu lệnh while
 •  Vòng lặp do while
 •  BT : Vòng lặp while và do while
 •  Vòng lặp for
 •  BT : Vòng lặp for
 •  break và continue
 •  Bài tập tổng hợp và nâng cao chương cấu trúc điều khiển
7. Con trỏ - Pointer và mảng - Array
 •  Con trỏ là gì ? Toán tử giá trị và địa chỉ
 •  Mảng là gì ? Khai báo và khởi tạo mảng
 •  Truy xuất các phần tử trong mảng
 •  Con trỏ mảng - cấp phát mảng động
 •  Tạo mảng động 2 chiều
 •  sizeof struct, pointer, array
 •  cppcheck để kiểm tra lỗi trong code
 •  Mảng chứa đối tượng, khai báo class
8. Hàm - Function
 •  Khai báo hàm, định nghĩa hàm và gọi hàm
 •  Truyền tham số vào hàm
 •  by Reference parameter và const pointer
 •  By Value vs By Reference. Truyền C Array và vector vào hàm
 •  Chồng hàm (function overloading) và hàm mẫu (function templating)
 •  Con trỏ hàm - Function Pointer
 •  Đệ quy - Recursive
9. Chuỗi - String
 •  Mảng ký tự, chuỗi trong C++
 •  Các kí tự đặc biệt trong chuỗi
 •  Thao tác và xử lý chuỗi
 •  C++ string class
10. Structures, Unions and Enumerations
 •  Structures
 •  Unions
 •  Enumerations
11. Lập trình giao diện, đa phương tiện OpenFramework
 •  Giới thiệu về OpenFramework
 •  Vẽ chữ, hiện ảnh, chơi đoạn âm thanh căn bản
 •  Chữ nhật va đập 2 cạnh
12. Class - Hướng đối tượng
 •  Tự xây dụng Class DateTime
 •  Class khác gì với Struct
13. Class Complex Number xây dựng từ đầu
 •  Giới thiệu class Complex Number
 •  Constructor và chồng toán tử cout
 •  Chồng toàn tử - Overloading operator
14. Thư viện BOOST
 •  Boost DateTime
15. SFML lập trình đồ họa
 •  Cài đặt SFML trên Mac
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
600000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần