Java căn bản thực hành
Mô tả

Khóa 18 khai giảng 8/2016

Học tối thứ 3 và thứ 7 từ 6:30 đến 9:30 . Tại phòng 2304 tòa nhà StarCity, dưới chân cầu vượt Lê Văn Lương

Khóa học Java căn bản được thiết kế trên cơ sở tài liệu Java Tutorial của Oracle tập trung vào kỹ năng thực hành bằng các ví dụ. Java căn bản thực hành lấy người học làm trung tâm, nhấn mạnh vào kỹ năng tự đào tạo của mỗi học viên trong đó giảng viên chỉ là người trợ giúp, bổ trợ, định hướng.

Với chương trình học, ngoài kiến thức Core Java, người học còn được trang bị kiến thức nền tảng căn bản của lĩnh vực phần mềm. Đây là một mục tiêu cốt lõi của khóa học bằng việc học viên tự trang bị cho mình thông qua các ví dụ thực hành. Các ví dụ được thiết kế một cách đơn giản, dễ hiểu và căn bản nhất giúp học viên tập trung vào tìm hiểu kiến thức về Java và kỹ năng lập trình.

Java căn bản thực hành thiết kế dành cho cả những người bắt đầu theo học lập trình và những lập trình viên chuyên nghiệp cần hệ thống lại toàn bộ kiến thức.

Đặc điểm của khoá học:

 • Giáo trình được biên soạn cô đọng từ tài liệu chính thức của Oracle.
 • Khóa học được thiết kế by practical examples kết hợp mô hình flipped learning tập trung vào kỹ năng thực hành buộc người làm động não trước khi nghe giảng trên lớp.
 • Mô hình học tập trung vào học viên, giúp học viên chủ động tiếp cận vấn đề và hiểu sâu về mặt bản chất.
 • Số lượng bài tập thực hành phong phú. Yêu cầu học viên phải toàn tâm dành thời gian tối thiểu một ngày 2 tiếng để lập trình làm bài tập.
 • Giảng viên Trần Ngọc Việt,10 năm kinh nghiệm lập trình Java. Tác giả 120 video dạy lập trình Java trên YouTube, kênh Study and Share
 • 17 buổi học, mỗi buổi 3 tiếng, phục vụ ăn nhẹ, đồ uống trong giờ nghỉ giải lao. Diễn ra trong khoảng 3 tháng.

Lưu ý đây không phải là khoá kỹ năng lập trình di động Android chuyên sâu mà là khoá đào tạo ngôn ngữ lập trình, kỹ năng thiết kế dữ liệu hướng đối tượng. Nội dung giáo trình có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng tiếp thu chung của học viên.
Trang thiết bị đào tạo tại Techmaster

Giáo trình tham khảo

 1. Java Language Specification (James Gosling,Bill Joy,Guy Steele,Gilad Bracha,Alex Buckley – Oracle doc)
 2. SCJP (Oracle)
 3. Java Tutorial

Các bài lý thuyết bổ trợ:

 1. Làm thế nào để trở thành một lập trình viên giỏi?
 2. Cleaning code: Viết mã đẹp
 3. Tips for Writing Better Code: Viết mã nhanh hơn, tốt hơn, nhẹ hơn
 4. OOD - SOLID: Lý thuyết căn bản về thiết kế hướng đối tượng

Học viên tự chọn đề tài làm bảo vệ tốt nghiệp.

Giáo trình
0. Lập trình Web 1
 •  Setup môi trường phát triển mềm chuyên nghiệp với Maven
 •  Tạo dự án web, build, đóng gói, kiểm thử,... với Maven, Jetty
 •  Làm quen với Servlet
 •  HTML output
 •  Redirect, biến toàn cục và stateless design
 •  Form với Post và Get
 •  Upload dữ liệu
 •  Lịch sử Web Application
 •  Web Interface
 •  Session Tracking
 •  Sơ lược Web Framework
1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Collection 2
 •  Generic
 •  Container design: queue, stack, tree,...
 •  Đệ quy trên cây và các bài toán thông dụng
2. Xử lý XML
 •  SAX - các ví dụ minh họa
 •  Event based design
 •  Object based design
 •  Các bài toán trên SAX: Filter, Handler, Exception,...
 •  Làm quen với DOM: Document, Node, Element, Attribute,...
3. Vào ra - Input/Output
 •  Mã hóa và giải mã (encoding)
 •  Tập tin - File
 •  Input và Output
 •  Random access
 •  Reader - Writer
 •  Seriazable
 •  NIO 1: Channel, Copy, Lock, Buffer Map,...
 •  NIO 2: Path, Reading and Writing, File Visitor, Copy, Move, Link File, Watching a Directory...
 •  Lý thuyết về Input/Output và những ảnh hưởng trong lập trình
4. OOP - Lý thuyết lập trình hướng đối tượng
 •  Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng
 •  Các thuật ngữ
 •  Định danh hàm
 •  Các nguyên lý căn bản của OOP
 •  Overriding, Overloading
 •  Thiết kế - interface
 •  Đa diện và ảnh hưởng trong thiết kế
5. Giao diện căn bản
 •  Giới thiệu về AWT
 •  Component trong AWT: Button, Label, TextBox, List,...
 •  Component cao cấp: System tray, robot,...
 •  Thiết kế Event - Listener
6. DOM nâng cao
 •  Iterator, TreeWalker, Event, Range,...
 •  Transformer
 •  XPath
 •  Schema
 •  Object XML mapping: chuyển đổi qua lại với object
7. Lập trình mạng - Networking
 •  URL - giải nghĩa
 •  Thiết kế HTTP: giải nghĩa về bản chất, method, message
 •  URL connection: đọc ghi dữ liệu từ mạng
 •  TCP/IP programming
 •  UDP programming
 •  Java Mail
8. Lập trình Web 3
 •  JSP: scriplet, expression,...
 •  Directives, Action, bean, biến ẩn ....
 •  JSP 2.0: Expression Language - EL
 •  EL: Basic Operators, Function, Implicit Object, Database programming,...
9. Lập trình Web 2
 •  Listener
 •  Filter, GZIP
 •  Async và các mode trong tương tác
 •  Servlet Login
 •  Forward
10. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Collection 1
 •  Mảng và liên kết
 •  Synchronized trên tập
 •  Set: Hash và Tree
 •  Map
 •  Concurrency
 •  Thiết kế Stateless và Stateful collection
 •  Một số giải thuật trong collection framework
11. Giao diện cao cấp Swing
 •  Làm quen các component trong Swing: JButton, JPabel, JTree, JTable,...
 •  Layout: Flow, Row, Card, Grid, GridBag, Spring,...
12. Lambda Expression
 •  Lớp vô danh, hàm vô danh
 •  Lambda trong thiết kế
 •  Stream - luồng
 •  Cài đặt mặc định trong interface
 •  Tiện ích Function
13. Xử lý đa luồng - Thread
 •  Runnable
 •  Thread
 •  Synchronized cho method
 •  Synchronized cho Object
 •  Join, deamon thread
 •  Thread Pool
 •  Concurrency
 •  Callable, Executor,...
14. Java nâng cao
 •  Regex - biểu mẫu trong Java
 •  Reflection: gọi hàm, thay đổi giá trị biến,...
 •  Sơ lược về tối ưu code với compiler
 •  Annotation và những thay đổi trong thiết kế
 •  Sự tiến hóa của xử lý lỗi
15. Java API
 •  Gói (package) và một số gói căn bản trong Java
 •  Operation và phép write trên dữ liệu text
 •  Logging
 •  Wrapper class
 •  Lỗi, bắt và ném lỗi
16. Làm việc với cơ sở dữ liệu - JDBC
 •  JDBC design và implement - driver
 •  Làm quen với JDBC programming
 •  Prepare statement, meta data, resultset
 •  Lý thuyết transaction, ACID
 •  Batch processing, realtime processing
 •  Rowset interface: filter, cache, web, paging
17. Ngôn ngữ
 •  Cú pháp căn bản
 •  Mảng
 •  Hàm và thông số
 •  Phân luồng, rẽ nhánh
 •  Vòng lặp
 •  String, các lớp tiện ích
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
4000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
Đóng theo đợt
4000000đ
Học viên có thể đóng thành nhiều đợt