Ba bước đơn giản để đăng tin tuyển dụng

Đăng ký tài khoản

Bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản miễn phí của Techmaster.

Tạo profile công ty

Giới thiệu về đầy đủ về công ty & chính sách nhân sư. Tạo thương hiệu uy tín với các ứng viên

Đăng tin tuyển dụng

Sau khi tài khoản của bạn được kích hoạt, bạn sẽ có quyền đăng tin tuyển dụng.

Trách nhiệm của nhà tuyển dụng
Điền đầy đủ thông tin nhà tuyển dụng (địa chỉ, web site, email) + logo + ảnh công ty
Mô tả rõ công việc cần tuyển
Kỹ năng, công nghệ bắt buộc
Kỹ năng khác
Chế độ đãi ngộ, lương thưởng
Hình thức tuyển dụng và phương pháp thi tuyển
Techmaster có quyền xóa hoặc ẩn tin tuyển dụng nếu xét thấy:
Thông tin không rõ ràng, sai lệch
Nhà tuyển dụng đăng một nội dung quá nhiều lần.

Bắt đầu với Techmaster

Đăng việc chỉ với 5 phút
Đăng ký ngay