ECO MOBILE CẦN TUYỂN 02 BẠN NODEJS

Lương: 10000000 VND
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019
Mô tả

- Phát triển backend và API, những thành phần liên kết trong hệ thống công nghệ của công ty liên quan đến lập trình backend.
- Phát triển hệ thống API cho các mobile app của công ty.
- Tham gia xây dựng các công cụ sản phẩm phục vụ cho công ty.
- Tham gia phân tích và phát triển sản phẩm.
- Tham gia nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.
 

Yêu Cầu

- Thành thạo RESTful và phát triển ứng dụng RESTful
- Biết một số Javascript framework Node JS, Sails JS, Express, Socket.io
- Có kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL, MySQL, MongoDB
- Có kinh nghiệm tối ưu và bảo mật hệ thống backend
- Ưu tiên ứng viên đã từng phát triển sản phẩm liên quan tới Marketing
- Ưu tiên ứng viên đã từng phát triển ứng dụng với Microservices, tối ưu truy vấn SQL và xử lý caching
- Thẳng thắn, cởi mở trong giao tiếp và xử lý công việc
- Ham học hỏi và phát triển bản thân